company

Duże przedsiębiorstwa

Rozumiemy, że duże przedsiębiorstwa stawiają przed prawnikami unikalne wyzwania, związane z złożonością operacji biznesowych, skalą działalności oraz wymaganiami regulacyjnymi. Dlatego dostarczamy kompleksowe doradztwo, które sprosta wysokim oczekiwaniom naszych klientów biznesowych.

Nasi doświadczeni specjaliści posiadają głęboką wiedzę i doświadczenie w obszarach prawa biznesowego, korporacyjnego i międzynarodowego. Nasze usługi dla dużych przedsiębiorstw obejmują:

  • Prawo korporacyjne i transakcje: Oferujemy kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prawa korporacyjnego, zarządzania strukturą korporacyjną i reorganizacji przedsiębiorstw. Pomagamy w przygotowaniu dokumentów korporacyjnych, takich jak umowy spółek, statuty i regulaminy. Obsługujemy również duże transakcje, takie jak fuzje, przejęcia, restrukturyzacje i emisje papierów wartościowych.
  • Umowy handlowe: Doradzamy i przygotowujemy złożone umowy handlowe dla dużych przedsiębiorstw, takie jak umowy dystrybucyjne, umowy joint venture, umowy strategiczne, umowy o dostawę i umowy outsourcingowe. Zapewniamy analizę i negocjacje umów, uwzględniając specyficzne potrzeby i cele naszych klientów.
  • Prawo pracy i regulacje pracownicze: Oferujemy kompleksową obsługę prawno-pracowniczą dla dużych przedsiębiorstw, w tym doradztwo w zakresie prawa pracy, zarządzania relacjami pracowniczymi, umów o pracę, wynagrodzeń, świadczeń socjalnych i kwestii związanych z zatrudnieniem. Pomagamy w rozwiązywaniu sporów pracowniczych i egzekwowaniu zasad compliance.
  • Prawo międzynarodowe i handlowe: Posiadamy wiedzę i doświadczenie w obszarze prawa międzynarodowego i handlowego. Oferujemy wsparcie w kwestiach związanych z eksportem, importem, transgranicznymi transakcjami handlowymi, regulacjami celno-skarbowymi i innymi zagadnieniami międzynarodowego handlu.
  • Ochrona danych osobowych i zgodność: W trosce o zgodność z przepisami o ochronie danych osobowych (np. RODO/GDPR), pomagamy dużym przedsiębiorstwom w opracowaniu i wdrażaniu polityk prywatności, klauzul informacyjnych, umów i procedur związanych z przetwarzaniem danych osobowych na dużą skalę. Zapewniamy wsparcie w zakresie audytu zgodności i zarządzania ryzykiem.
  • Prawo intelektualne i własność intelektualna: Oferujemy kompleksowe doradztwo w zakresie prawa własności intelektualnej, w tym w rejestracji i ochronie znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych, praw autorskich i know-how. Pomagamy w zarządzaniu portfelem własności intelektualnej i w rozwiązywaniu sporów z nią związanymi.
  • Rozwiązywanie sporów: Zapewniamy profesjonalne wsparcie w rozwiązywaniu sporów dla dużych przedsiębiorstw, zarówno przed sądami, jak i w postępowaniach alternatywnego rozstrzygania sporów, takich jak mediacje i arbitraże. Naszym celem jest ochrona interesów naszych klientów i osiągnięcie rozstrzygnięcia zgodnego z ich oczekiwaniami.

Naszym priorytetem jest dostarczenie dużym przedsiębiorstwom kompleksowej, skutecznej i dostosowanej obsługi prawnej, która odpowiada ich potrzebom i celom biznesowym. Zaufaj nam, aby zapewnić swojej firmie silne oparcie prawne i skuteczną ochronę.

 

meeting-2548826_1280

Przykładowe sprawy

Internacjonalizacja

Klient uzyskujący przychód przekraczający 2,5 mld zł rocznie zwrócił się do nas z prośbą o pomoc w ekspansji sprzedaży na rynki zagraniczne, w tym bliski wschód, Amerykę Północną oraz Australię. Klient otrzymał wsparcie w zakresie badań wskazanych rynków, otwarcia podmiotów zależnych oraz wsparcia w zakresie ich obsługi.

Rozwój nowych rynków

Klient w 2021 roku uzyskał przychód ponad 250 mln zł sprzedając produkty na rynku Polskim oraz w Unii Europejskiej. Klient zwrócił się do nas z prośbą o pomoc w ekspansji na rynek w USA. Nasze usługi polegały, między innymi, na wsparciu w obsłudze księgowej, podatkowej i prawnej w USA, w tym na analizie porównawczej opłacalności otwarcia nowego podmiotu oraz jego formie w USA, rozliczeniach księgowych transakcji oraz wsparciu w zakresie spełnienia obowiązków celnych.

Powiązani specjaliści

Gdańsk, Poland

Gdańsk, Poland