digital-transformation

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Rozumiemy, że MŚP odgrywają istotną rolę w gospodarce i stanowią ważny segment biznesowy. Dlatego oferujemy kompleksowe doradztwo prawne dostosowane do unikalnych potrzeb MŚP, zapewniając im solidne wsparcie prawne.

Możemy pochwalić się bogatym doświadczeniem w obsłudze MŚP. Nasze usługi obejmują:

  • Zakładanie i rejestrację firm: Pomagamy w zakładaniu i rejestracji nowych przedsiębiorstw. Doradzamy w wyborze odpowiedniej formy prawnej, przygotowujemy dokumentację rejestracyjną i wspieramy w procesie rejestracji firmy. Zapewniamy również doradztwo w zakresie struktury organizacyjnej i regulacji prawnych dotyczących działalności przedsiębiorstwa.
  • Prawo korporacyjne: Oferujemy kompleksową obsługę prawno-korporacyjną dla MŚP. Pomagamy w przygotowaniu dokumentów korporacyjnych, takich jak umowy spółek, statuty, regulaminy i protokoły. Zapewniamy wsparcie w kwestiach związanych z funkcjonowaniem organów przedsiębiorstwa, reprezentacją prawno-korporacyjną oraz pełnomocnictwami.
  • Umowy handlowe: Doradzamy i przygotowujemy różnego rodzaju umowy handlowe, takie jak umowy sprzedaży, umowy dystrybucyjne, umowy agencyjne, umowy partnerskie i umowy z dostawcami. Zapewniamy analizę i negocjacje umów w celu ochrony interesów naszych klientów oraz zapobiegania potencjalnym sporom.
  • Ochronę danych osobowych i zgodność: W trosce o zgodność z przepisami o ochronie danych osobowych (np. RODO/GDPR), pomagamy w opracowaniu i wdrażaniu polityk prywatności, klauzul informacyjnych oraz procedur związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Zapewniamy wsparcie w zakresie audytu zgodności i zarządzania ryzykiem związanym z ochroną danych osobowych.
  • Prawo pracy: Oferujemy obsługę prawno-pracowniczą dla MŚP, w tym doradztwo w zakresie umów o pracę, regulaminów pracy, umów cywilnoprawnych z pracownikami, jak również w kwestiach dotyczących wynagrodzeń, urlopów, czasu pracy i rozwiązywania stosunków pracy.
  • Windykację i egzekucję należności: Wspieramy naszych klientów w dochodzeniu swoich należności, w tym poprzez windykację polubowną i sądową. Zapewniamy reprezentację prawną w postępowaniach egzekucyjnych i zarządzamy procesami odzyskiwania długów.

Naszym celem jest dostarczenie MŚP kompleksowej i dostosowanej do ich potrzeb obsługi prawnej, której celem jest ochrona ich interesów i wspieranie ich rozwoju. Zaufaj nam, aby zapewnić swojemu przedsiębiorstwu solidne fundamenty prawne i skuteczną ochronę.

office-594132_1280

Przykładowe sprawy

Sukcesja

Klient prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą zwrócił się do nas z prośbą o pomoc w ustaleniu możliwych rozwiązań sukcesyjnych. Doradziliśmy klientowi jakie są możliwe rozwiązania mające na celu umożliwienie kontynuacji działalności w przypadku śmierci klienta.

Powiązani specjaliści

Gdańsk, Poland