Sprawy cywilne

consultation (1)

Porady prawne

contract

Umowy

decision-making

Reprezentacja w sądzie

health-insurance

Pozwy o zapłatę

consumer

Sprawy konsumenckie

profit

Odszkodowania

positive-thinking

Dobra osobiste

money-back

Egzekucja należności

property

Nieruchomości

Sprawy rodzinne

last-will

Spadki

payment

Podział majątku

divorce

Rozwody

divorce(1)

Stwierdzenie nieważności ślubu kościelnego

protect

Opieka nad dziećmi

contract

Umowy małżeńskie

benefit

Alimenty

restriction

Ubezwłasnowolnienie

inheritance

Dziedziczenie

lgbt

LGBTQ+

Sprawy karne

profile

Reprezentacja w sprawach karnych

police

Postępowania przygotowawcze

behind-bars

Areszt

people

Reprezentacja pokrzywdzonych

deadline

Wykroczenia

tax

Sprawy karno-skarbowe

Rozwiązywanie problemów

idea

Rozwiązywanie problemów przedsiębiorców

design-thinking

Projekty specjalne

evaluation

Dział ryzyka i wsparcia