consultation (1)

Porady prawne

Jesteśmy kompleksowym dostawcą usług prawnych, a udzielane przez nas porady to rozwiązanie na wszelkie problemy prawne. Nasz doświadczony zespół prawników zapewni wysokiej jakości porady i wsparcie w różnorodnych dziedzinach prawa.Bez względu na to, czy odnosi się to do porad dotyczącej umów, spadków, spraw rodzinnych czy prawa pracy, jesteśmy tutaj, aby pomagać.
Zawsze kładziemy nacisk na zrozumienie  indywidualnych potrzeb klientów i dostarczenie kompleksowych i skutecznych rozwiązań prawnych. Niezależnie od tego, czy współpracujemy z przedsiębiorcą, pracownikiem czy osobą prywatną, nasze usługi doradcze pomogą chronić interesy i osiągnąć zamierzone cele.
 • Porady prawne w zakresie prawa cywilnego
  Oferujemy wsparcie i porady dotyczące umów, odpowiedzialności cywilnej, sporów majątkowych, praw konsumenta itp.
 • Doradztwo w sprawach prawa pracy
  Zapewniamy porady dotyczące umów o pracę, zwolnień, wynagrodzeń, mobbingu, dyskryminacji oraz sporów pracowniczych.
 • Pomoc prawna w sprawach rodziny i opieki
  Udzielamy porad w sprawach rozwodowych, alimentacyjnych, opieki nad dziećmi, adopcji, separacji, jak również w sprawach związanych z przemocą domową.
 • Porady prawne dotyczące nieruchomości
  Zapewniamy wsparcie w sprawach związanych z kupnem, sprzedażą lub wynajmem nieruchomości, umowami najmu, sporami dotyczącymi własności nieruchomości itp.
 • Doradztwo w sprawach spadkowych i testamentowych
  Udzielamy porad dotyczących sporządzania testamentów, dziedziczenia, podziału majątku, działań związanych z testamentem oraz reprezentujemy klientów w sporach spadkowych.

Nasz Zespół

Gdańsk, Poland

Przykładowe sprawy

Porada dot. egzekucji komorniczej

Klient zwrócił się do nas z prośbą o poradę prawną dotyczącą analizy pobranych przez komornika sądowego środków z rachunków bankowych klienta oraz rekomendację możliwych kroków umożliwiających spłatę zadłużenia. Po dokonanej analizie, zawarliśmy z wierzycielem ugodę umożliwiającą spłatę zadłużenia z ograniczeniem do należności głównej. Wierzyciel wyraził również zgodę na wycofanie sprawy od komornika sądowego.