decision-making

Reprezentacja w sądzie

Świadczymy usługi obejmujące reprezentację w postępowaniach sądowych. Klienci mogą polegać na naszym doświadczonym zespole prawników, którzy skutecznie reprezentują ich interesy przed sądami różnych instancji. Oferujemy profesjonalne wsparcie w przygotowaniu dokumentów procesowych,  prowadzeniu negocjacji i sporów sądowych.

Naszym celem jest osiągnięcie najlepszych rezultatów dla klientów, w tym ochrona ich praw oraz dochodzenie roszczeń.

 • Reprezentacja w sprawach cywilnych
  Oferujemy wsparcie prawne i reprezentację klientów w sprawach dotyczących roszczeń majątkowych, umów, sporów o odszkodowania, spraw rodzinnych i innych związanych z prawem cywilnym.
 • Obrona w sprawach karnych
  Zapewniamy profesjonalną reprezentację w sprawach karnych, w tym w przypadku oskarżeń o przestępstwa, wykroczenia i inne naruszenia prawa karne.
 • Reprezentacja w sprawach administracyjnych
  Pomagamy klientom w sprawach związanych z administracją publiczną, takich jak odwołania od decyzji administracyjnych, spory z urzędami i organami państwowymi.
 • Reprezentacja w sprawach pracy
  Zapewniamy wsparcie w sprawach związanych z prawem pracy, takich jak spory pracownicze, zwolnienia dyscyplinarne, mobbing i naruszenia praw pracowniczych.
 • Reprezentacja w sprawach spadkowych
  Oferujemy reprezentację klientów w sprawach spadkowych, w tym w sporach dotyczących dziedziczenia, podziału majątku, zaskarżania testamentów i innych kwestii związanych z dziedziczeniem.