police

Postępowania przygotowawcze

Nasza grupa prawna specjalizuje się w świadczeniu wsparcia prawego na etapie postępowania przygotowawczego. To ważny etap w każdym procesie karnym, podczas którego gromadzone są dowody i przeprowadzane są czynności mające kluczowe znaczenie dla dalszego przebiegu procesu. Nasze usługi obejmują reprezentację klienta przed organami ścigania, udział w przesłuchaniach i czynnościach dowodowych, jak i pomoc w przygotowaniu skutecznej obrony.

Dążymy do tego, aby nasze działania były nie tylko skuteczne, ale również jasne i zrozumiałe dla klienta. Zdajemy sobie sprawę, że postępowanie przygotowawcze może być czasem pełnym stresu i niepewności, dlatego staramy się, aby nasza pomoc była nie tylko profesjonalna, ale także empatyczna i pełna zrozumienia.

 • Analiza dowodów i dokumentacji
  Przeprowadzamy szczegółową analizę dowodów i dokumentacji związanej z daną sprawą, w celu ustalenia mocnych stron, słabości i strategii postępowania przygotowawczego.
 • Przesłuchania i przesłuchiwania świadków
  Przeprowadzamy przesłuchania świadków związanych z daną sprawą, gromadząc istotne informacje i dowody mające znaczenie dla dalszego toku postępowania.
 • Prowadzenie negocjacji
  Reprezentujemy klientów w negocjacjach z innymi stronami, takimi jak przeciwnicy prawnej czy instytucje, dążąc do osiągnięcia porozumienia lub rozwiązania problemu bez konieczności kontynuowania postępowania.
 • Przygotowanie pism procesowych
  Sporządzamy niezbędne pisma procesowe, takie jak wnioski, oświadczenia, odpowiedzi na pisma przeciwników lub organów ścigania, mające na celu skuteczne przedstawienie argumentów i obronę interesów klientów.
 • Koordynacja działań z innymi specjalistami
  Współpracujemy z innymi specjalistami, takimi jak detektywi, biegli sądowi czy doradcy finansowi, w celu uzyskania wsparcia w konkretnych obszarach, które mogą mieć wpływ na postępowanie przygotowawcze.