Sprawy rodzinne

last-will

Spadki

payment

Podział majątku

divorce

Rozwody

divorce(1)

Stwierdzenie nieważności ślubu kościelnego

protect

Opieka nad dziećmi

contract

Umowy małżeńskie

benefit

Alimenty

restriction

Ubezwłasnowolnienie

inheritance

Dziedziczenie

lgbt

LGBTQ+