vat

VAT i podatki pośrednie

Oferujemy profesjonalne doradztwo w zakresie VAT i innych podatków pośrednich, które są kluczowym elementem prowadzenia działalności gospodarczej. Wiedza specjalistyczna i doświadczenie naszego zespołu pozwala na identyfikację, zarządzanie i minimalizację ryzyka związanego z tymi skomplikowanymi obszarami prawa podatkowego.

Oferujemy wsparcie we wszystkich aspektach VAT i podatków pośrednich, w tym w rejestracji podatników VAT, sporządzaniu zeznań podatkowych, zwrotach podatku VAT oraz transakcjach krajowych i międzynarodowych. Gdy konieczne jest rozwiązanie sporu, nasz zespół zdecydowanie reprezentuje interesy naszych klientów w kontaktach z organami podatkowymi, jak i przed sądami.

Nasza misja to wspieranie klientów na każdym etapie, zapewniając spokój ducha w zakresie zgodności z przepisami VAT i podatków pośrednich.

  • Doradztwo podatkowe: Zapewniamy kompleksowe doradztwo podatkowe w zakresie VAT i innych podatków pośrednich, w tym interpretację przepisów podatkowych, analizę skutków podatkowych oraz optymalizację struktury podatkowej.
  • Rejestracja VAT: Pomagamy klientom w procesie rejestracji VAT, w tym w wypełnieniu odpowiednich formularzy i dokumentów oraz przygotowaniu niezbędnej dokumentacji.
  • Obliczanie i rozliczanie VAT: Oferujemy wsparcie w obliczaniu i rozliczaniu podatku VAT, w tym identyfikację prawidłowych stawek VAT, dokonywanie odliczeń podatkowych oraz przygotowanie deklaracji VAT.
  • Kontrola podatkowa i postępowania odwoławcze: Reprezentujemy klientów w przypadku kontroli podatkowej dotyczącej VAT i podatków pośrednich oraz pomagamy w postępowaniach odwoławczych w razie sporów podatkowych.
  • Monitorowanie zmian podatkowych: Śledzimy aktualne zmiany w przepisach podatkowych dotyczących VAT i podatków pośrednich oraz informujemy klientów o istotnych nowościach, które mogą wpływać na ich rozliczenia podatkowe.