wealth

Zarządzanie majątkiem

 Zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest skuteczne zarządzanie aktywami dla zachowania i zwiększenia wartości majątku. Oferujemy wszechstronne doradztwo prawne, finansowe i podatkowe, dostosowane do indywidualnych potrzeb i celów naszych Klientów.

Wszystko to, by zapewnić optymalne zarządzanie majątkiem i zabezpieczyć go przed potencjalnymi ryzykami. Nasz zespół doświadczonych prawników i doradców finansowych pomaga w planowaniu sukcesji, strukturyzacji majątku, inwestycjach, a także w kwestiach podatkowych.

Świadczymy usługi zarówno dla osób fizycznych, jak i dla podmiotów gospodarczych, w tym dla fundacji i trustów.

 

  • Planowanie finansowe: Pomagamy klientom w opracowaniu spersonalizowanych planów finansowych, uwzględniając ich cele, ryzyko, długoterminowe strategie inwestycyjne i potrzeby finansowe. Analizujemy portfel inwestycyjny i dostarczamy rekomendacje dotyczące optymalizacji zarządzania majątkiem.
  • Inwestycje: Świadczymy usługi inwestycyjne, pomagając klientom w wyborze najlepszych instrumentów inwestycyjnych, takich jak akcje, obligacje, nieruchomości, fundusze inwestycyjne i inne. Doradzamy w zakresie dywersyfikacji portfela, analizy ryzyka i optymalizacji zwrotów z inwestycji.
  • Planowanie sukcesji i ochrona majątku: Pomagamy klientom w planowaniu sukcesji i ochronie majątku, zapewniając przekazanie majątku na kolejne pokolenia zgodnie z ich intencjami. Doradzamy w zakresie struktur prawnych, fundacji, ubezpieczeń i innych instrumentów ochrony majątku.
  • Zarządzanie nieruchomościami: Oferujemy kompleksowe zarządzanie nieruchomościami, włączając w to wynajem, obsługę prawno-administracyjną, zarządzanie kosztami, negocjacje umów najmu, rozliczenia finansowe i inne aspekty zarządzania nieruchomościami.
  • Doradztwo podatkowe i planowanie podatkowe: Udzielamy klientom doradztwa podatkowego związane z zarządzaniem majątkiem, pomagając w minimalizacji obciążeń podatkowych i zgodnym z prawem planowaniu podatkowym. Analizujemy struktury podatkowe i proponujemy optymalne rozwiązania podatkowe.