eye

Sektor publiczny

Nasi specjaliści oferują pełne wsparcie prawne dla instytucji sektora publicznego, zarówno na poziomie lokalnym, regionalnym, jak i krajowym. Znajomość specyfiki sektora publicznego i regulacji prawnych, które go dotyczą, pozwala nam skutecznie doradzać naszym klientom w zakresie różnorodnych problemów prawnych.

Zajmujemy się zarówno reprezentacją w procesach sądowych, jak i doradztwem z zakresu zgodności z prawem. Specjalizujemy się w obszarach takich jak zamówienia publiczne, prawo administracyjne, prawo oświatowe, prawo zdrowia publicznego oraz prawa lokalnych samorządów.

Dbamy o to, aby nasze usługi były dostosowane do specyficznych potrzeb każdego klienta, biorąc pod uwagę wyzwania, jakie stawia przed nimi dynamicznie zmieniające się otoczenie prawne. Nasza misja to pomagać instytucjom publicznym skutecznie służyć społecznościom, które reprezentują, poprzez zapewnienie im solidnej podstawy prawnej do działania.

  • Doradztwo prawne dla organów administracji publicznej: Zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne dla organów administracji publicznej, w tym doradztwo w zakresie procedur prawnych, przygotowywanie aktów prawnych, ocenę zgodności z przepisami prawa, analizę ryzyka prawno-administracyjnego i inne usługi doradcze.
  • Ochrona interesów publicznych: Reprezentujemy organy administracji publicznej w sprawach związanych z ochroną interesów publicznych. Oferujemy wsparcie w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych, rozstrzygania sporów administracyjnych, dochodzenia roszczeń odszkodowawczych i inne usługi związane z ochroną interesów publicznych.
  • Przygotowywanie i analiza umów publiczno-prawnych: Pomagamy organom administracji publicznej w przygotowywaniu i analizie umów publiczno-prawnych, takich jak umowy o zamówienie publiczne, umowy koncesyjne, umowy o partnerstwo publiczno-prywatne i inne umowy związane z sektorem publicznym.
  • Ochrona danych osobowych: Doradzamy organom administracji publicznej w zakresie ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Pomagamy w przygotowaniu polityk prywatności, analizie ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych oraz reprezentujemy organy publiczne w sprawach związanych z naruszeniem ochrony danych osobowych.
  • Postępowania sądowe i arbitrażowe: Reprezentujemy organy administracji publicznej w postępowaniach sądowych i arbitrażowych, zarówno jako powód jak i pozwany. Oferujemy wsparcie w dochodzeniu roszczeń, obronie przed roszczeniami, negocjacjach ugodowych i innych kwestiach prawnych związanych z sektorem publicznym.