earth

Środowisko

Specjalizujemy się w prawie środowiskowym, oferując kompleksowe usługi doradcze i reprezentację przed sądami w sprawach związanych z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem. Dzięki naszym specjalistom klienci mogą liczyć na profesjonalne wsparcie w interpretacji i stosowaniu przepisów dotyczących środowiska, zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym.

W ramach naszej praktyki doradzamy w sprawach związanych z zarządzaniem środowiskiem, oceną oddziaływania na środowisko, gospodarką odpadami, zanieczyszczeniem powietrza i wodą, ochroną przyrody oraz regulacjami klimatycznymi. Nasza misja to nie tylko pomagać klientom w spełnieniu wymagań prawnych, ale również doradzać im, jak zintegrować zrównoważone praktyki biznesowe z ich codzienną działalnością.

Pragniemy wspierać rozwój biznesu, który szanuje naszą planetę.

  • Doradztwo w zakresie ochrony środowiska: Zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne związane z ochroną środowiska, w tym ocenę skutków dla środowiska, zarządzanie odpadami, regulacje dotyczące emisji, ochronę zasobów wodnych, przepisy dotyczące ochrony przyrody i inne aspekty związane z ochroną środowiska.
  • Ocena ryzyka środowiskowego: Przeprowadzamy oceny ryzyka środowiskowego dla przedsięwzięć gospodarczych i inwestycji, pomagając w identyfikacji potencjalnych zagrożeń dla środowiska oraz opracowaniu odpowiednich strategii zarządzania i minimalizacji ryzyka.
  • Prawo regulacyjne i zgodność z przepisami: Doradzamy klientom w zakresie przepisów prawa dotyczących ochrony środowiska, w tym przepisów krajowych, unijnych i międzynarodowych. Oferujemy wsparcie w zakresie zgodności z przepisami oraz opracowywania i wdrażania polityk i procedur związanych z ochroną środowiska.
  • Reprezentacja w postępowaniach administracyjnych: Reprezentujemy klientów w postępowaniach administracyjnych związanych z ochroną środowiska, takich jak uzyskiwanie pozwoleń, zgłaszanie inwestycji, kontrole i inspekcje, a także w przypadkach naruszenia przepisów o ochronie środowiska.
  • Postępowania sądowe i arbitrażowe: Reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych i arbitrażowych dotyczących spraw związanych z ochroną środowiska. Oferujemy wsparcie w dochodzeniu roszczeń, obronie przed roszczeniami, negocjacjach ugodowych i innych kwestiach prawnych związanych z ochroną środowiska.