division

Apelacje

Specjalizujemy się w reprezentowaniu klientów na etapie apelacji, dając im możliwość rewizji orzeczeń sądowych, które mogłyby negatywnie wpłynąć na ich życie lub działalność.

Nasz zespół doświadczonych prawników dokładnie analizuje sprawy pod kątem możliwych błędów proceduralnych, niewłaściwej interpretacji prawa czy nieuwzględnienia istotnych dowodów, które mogły wpłynąć na wynik pierwszego postępowania. Każdy etap procesu apelacyjnego jest prowadzony z największą precyzją, począwszy od przygotowania wniosku apelacyjnego, poprzez zgłoszenie błędów w postępowaniu, aż po skuteczną reprezentację klienta przed sądem apelacyjnym.

Naszym celem jest zapewnienie, że prawa naszych klientów są w pełni respektowane, a ich sprawy są oceniane sprawiedliwie i zgodnie z prawem.

  • Analiza i ocena wyroku: Przeprowadzamy szczegółową analizę wyroku sądowego, identyfikując potencjalne podstawy apelacji. Ocieniamy szanse odwołania się od wyroku i przedstawiamy klientowi nasze rekomendacje.
  • Przygotowanie apelacji: Opracowujemy profesjonalne i kompleksowe apelacje, które przedstawiają podstawy odwołania się od wyroku sądowego. Dbamy o odpowiednie przedstawienie argumentów i dowodów, które mogą przekonać sąd drugiej instancji.
  • Reprezentacja klienta w sądzie apelacyjnym: Nasz zespół prawników specjalizujących się w apelacjach reprezentuje klienta w postępowaniu przed sądem drugiej instancji. Dążymy do skutecznego przekonania sądu do naszych argumentów i uzyskania korzystnego rozstrzygnięcia dla klienta.
  • Przygotowanie odpowiedzi na apelację: Jeśli klient jest strona pozwana w postępowaniu apelacyjnym, przygotowujemy odpowiedź na apelację przeciwnika. Starannie analizujemy przedstawione argumenty i przygotowujemy mocne kontrargumenty, broniąc interesów klienta.
  • Doradztwo prawne w zakresie strategii apelacyjnej: Udzielamy klientom doradztwa prawno-procesowego dotyczącego strategii apelacyjnej. Pomagamy w ocenie siły podstaw apelacji i rekomendujemy odpowiednie kroki, aby zapewnić klientowi jak największe szanse na sukces w postępowaniu apelacyjnym.