money-back

Egzekucja

Specjalizujemy się w usługach prawnych związanych z egzekucją roszczeń. Dostarczamy kompleksowe i skuteczne rozwiązania dla osób oraz firm, które mają trudności z odzyskaniem swoich należności. Nasze doświadczenie obejmuje zarówno egzekucję sądową, jak i egzekucję komorniczą, a także zabezpieczanie roszczeń na etapie postępowania sądowego.

Podejmujemy skuteczne działania na rzecz naszych klientów, które obejmują sporządzanie wniosków egzekucyjnych, monitorowanie postępów egzekucji oraz negocjacje z dłużnikami. Stawiamy na efektywność i dbałość o detale, co pozwala nam skutecznie dochodzić praw naszych klientów. Oferujemy profesjonalne porady i pomoc na każdym etapie procesu, gwarantując transparentność i jasność działań.

Naszym celem jest nie tylko odzyskanie należności, ale też ochrona interesów naszych klientów na każdym etapie postępowania egzekucyjnego.

  • Egzekucja komornicza: Reprezentujemy klientów w postępowaniach egzekucyjnych prowadzonych przez komornika sądowego. Dążymy do odzyskania należnych kwot, nieruchomości lub innych składników majątkowych na podstawie orzeczeń sądowych lub tytułów wykonawczych.
  • Egzekucja z rachunków bankowych: Pomagamy klientom w dochodzeniu roszczeń poprzez egzekucję z rachunków bankowych dłużnika. Przeprowadzamy odpowiednie procedury w celu zajęcia środków znajdujących się na rachunkach bankowych dłużnika.
  • Egzekucja z nieruchomości: Reprezentujemy klientów w postępowaniach egzekucyjnych mających na celu zaspokojenie roszczeń poprzez zajęcie, wycenę lub sprzedaż nieruchomości dłużnika. Dążymy do zabezpieczenia należnych kwot przez realizację egzekucji z nieruchomości.
  • Egzekucja z wynagrodzenia: Pomagamy klientom w odzyskaniu należnych kwot poprzez egzekucję z wynagrodzenia dłużnika. Prowadzimy odpowiednie procedury w celu zajęcia części wynagrodzenia dłużnika na rzecz klienta.
  • Egzekucja z innych składników majątkowych: W przypadku dłużnika posiadającego inne składniki majątkowe, takie jak samochody, maszyny, akcje czy prawa majątkowe, prowadzimy egzekucję w celu zaspokojenia roszczeń klienta poprzez ich zajęcie i ewentualną sprzedaż.