payment

Windykacja

Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie sporów dotyczących windykacji długów. Zdajemy sobie sprawę, jak kluczowe dla płynności finansowej przedsiębiorstwa jest skuteczne odzyskiwanie należności, dlatego z pełnym zaangażowaniem i determinacją podchodzimy do każdego zlecenia.

Zajmujemy się zarówno windykacją sądową, jak i pozasądową, starając się zawsze znaleźć najbardziej efektywne i najmniej kosztowne rozwiązania dla naszych klientów. Nasze działania obejmują analizę sytuacji prawnej, przygotowanie odpowiedniej strategii, prowadzenie negocjacji oraz reprezentowanie klienta przed sądem.

Dysponujemy bogatym doświadczeniem w tej dziedzinie i znamy efektywne metody odzyskiwania zobowiązań, które pozwalają na szybkie i skuteczne działanie. Wszystko po to, aby nasi klienci mogli skupić się na tym, co dla nich najważniejsze – prowadzeniu swojego biznesu.

  • Analiza wierzytelności: Przeprowadzamy szczegółową analizę wierzytelności klienta, włączając w to sprawdzenie dokumentacji, warunków umowy oraz przepisów prawnych. Ocieniamy szanse odzyskania długu i opracowujemy strategię windykacyjną.
  • Windykacja polubowna: Podejmujemy działania mające na celu odzyskanie długu drogą polubowną. Negocjujemy z dłużnikiem, wysyłamy monity i pisma wezwań do zapłaty oraz rozważamy alternatywne rozwiązania, takie jak spłata ratowa czy negocjacje spłaty wierzytelności.
  • Postępowanie sądowe: Jeśli windykacja polubowna nie przynosi rezultatów, reprezentujemy klienta w postępowaniu sądowym mającym na celu odzyskanie długu. Przygotowujemy pisma procesowe, przedstawiamy dowody i argumenty przed sądem oraz działamy w imieniu klienta w trakcie całego procesu sądowego.
  • Egzekucja komornicza: Po uzyskaniu wyroku sądowego nakazującego zapłatę długu, podejmujemy działania w celu egzekucji wierzytelności. Współpracujemy z komornikami sądowymi, którzy podejmują kroki mające na celu odzyskanie długu, takie jak zajęcie rachunku bankowego czy zajęcie majątku dłużnika.
  • Monitoring wierzytelności: Świadczymy usługi monitoringu wierzytelności, polegające na regularnym sprawdzaniu sytuacji finansowej dłużników i monitorowaniu terminów płatności. Dzięki temu jesteśmy w stanie reagować na ewentualne opóźnienia w płatnościach i podejmować odpowiednie działania windykacyjne.