insuretech

InsureTech

Jako specjaliści w dziedzinie InsureTech, nasza grupa prawna oferuje kompletne usługi prawne, aby pomóc firmom technologicznym zmieniać świat ubezpieczeń. Obsługa, którą zapewniamy, obejmuje szereg działań – od porad prawnych i regulacyjnych, poprzez pomoc w negocjacjach kontraktów, aż po reprezentację klientów w sporach sądowych.

Dzięki naszemu doświadczeniu i głębokiemu zrozumieniu sektora ubezpieczeń, pomagamy klientom zrozumieć i dostosować się do dynamiki i regulacji rynku InsureTech. Nasi prawnicy pomagają w nawigacji po zawiłych przepisach, zapewniając jednocześnie innowacyjne, oparte na ryzyku rozwiązania prawne dla firm InsureTech.

Obsługujemy zarówno start-upy, jak i dojrzałe organizacje, dostosowując nasze usługi do indywidualnych potrzeb i celów każdej firmy.

  • Doradztwo prawne w dziedzinie InsureTech: Udzielamy klientom kompleksowego doradztwa prawno-podatkowego związanego z innowacjami technologicznymi w sektorze ubezpieczeniowym. Pomagamy w zakładaniu i rejestracji firm InsureTech, analizujemy i doradzamy w kwestiach regulacyjnych, zgodności z przepisami prawa dotyczącymi nowych modeli biznesowych, cyfrowych rozwiązań ubezpieczeniowych, analizy danych, sztucznej inteligencji i innych innowacyjnych technologii w branży ubezpieczeniowej.
  • Opracowywanie umów i polis ubezpieczeniowych: Sporządzamy i negocjujemy umowy ubezpieczeniowe, w tym polisy, umowy reasekuracji, umowy agencyjne i inne dokumenty związane z działalnością ubezpieczeniową. Nasz zespół prawników specjalizuje się w opracowywaniu kompleksowych umów, które są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i chronią interesy klientów InsureTech.
  • Compliance i regulacje ubezpieczeniowe: Pomagamy klientom InsureTech w zapewnieniu zgodności z przepisami regulacyjnymi dotyczącymi działalności ubezpieczeniowej. Doradzamy w procesie uzyskiwania odpowiednich zezwoleń i licencji, analizujemy i dostosowujemy działalność klientów do wymagań regulacyjnych, w tym w zakresie ochrony danych osobowych, zabezpieczeń finansowych, zgodności produktowej i innych aspektów compliance.
  • Ochrona danych i cyberbezpieczeństwo: Doradzamy w kwestiach ochrony danych i cyberbezpieczeństwa w branży ubezpieczeniowej. Pomagamy w opracowaniu polityk i procedur ochrony danych, zarządzaniu ryzykiem cybernetycznym, reagowaniu na incydenty i naruszenia bezpieczeństwa. Nasz zespół prawników specjalizuje się w zagadnieniach związanych z RODO, ochroną danych osobowych i zabezpieczeniami technologicznymi.
  • Innowacje w ubezpieczeniach: Doradzamy klientom InsureTech w zakresie innowacji i wprowadzaniu nowych rozwiązań technologicznych w branży ubezpieczeniowej. Pomagamy w negocjacjach z partnerami technologicznymi, opracowujemy umowy licencyjne i współpracy, analizujemy aspekty prawne i regulacyjne związane z nowymi technologiami, takimi jak sztuczna inteligencja, big data, telematyka i Internet Rzeczy.