franchise

Franczyza

Nasza grupa prawna oferuje szeroko zakrojone usługi związane z prawem franczyzy. Zajmujemy się zarówno doradztwem dla franczyzobiorców, jak i dla franczyzodawców, pomagając w negocjacjach umów franczyzowych, analizie prawnej modeli biznesowych franczyzowych, jak również reprezentując naszych klientów w sporach związanych z franczyzą. Nasz zespół prawników specjalizuje się w różnych dziedzinach prawa, co pozwala nam na skuteczne rozwiązywanie problemów związanych z prowadzeniem biznesu franczyzowego. Zdajemy sobie sprawę, że franczyza to nie tylko umowa, ale również unikalna relacja biznesowa, dlatego dostarczamy naszym klientom praktyczne i skuteczne rozwiązania, które biorą pod uwagę zarówno aspekty prawne, jak i biznesowe.
 • Doradztwo w zakresie franczyzy
  Udzielamy klientom profesjonalnego doradztwa w zakresie franczyzy, pomagając w wyborze odpowiedniego systemu franczyzowego, analizie umowy franczyzowej i ocenie warunków przed przystąpieniem do franczyzy.
 • Przygotowanie umowy franczyzy
  Sporządzamy umowy franczyzowe, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, uwzględniając kluczowe aspekty, takie jak zobowiązania stron, ochrona własności intelektualnej, opłaty franczyzowe i warunki rozwiązania umowy.
 • Rejestracja znaku towarowego
  Pomagamy w rejestracji znaków towarowych związanych z systemem franczyzy, aby zapewnić ochronę prawno-własnościową franczyzy i uniknąć naruszeń ze strony innych podmiotów.
 • Porady prawne dla franczyzobiorców
  Udzielamy franczyzobiorcom porad prawnych dotyczących prowadzenia działalności franczyzowej, w tym w zakresie ochrony prawnej, postępowania reklamowego, zarządzania umową franczyzy i rozwiązywania sporów.
 • Mediacje i rozstrzyganie sporów
  Świadczymy usługi mediacji i rozstrzygania sporów związanych z umową franczyzy, pomagając w negocjacjach między stronami i osiąganiu porozumienia, a w przypadku sporów prowadząc postępowania arbitrażowe lub sądowe.