money-loss

Restrukturyzacja i upadłość

Nasza grupa prawna specjalizuje się w usługach z zakresu restrukturyzacji i upadłości. Wspieramy klientów na każdym etapie tych procesów, oferując pomoc w ocenie sytuacji finansowej, przygotowaniu planu restrukturyzacyjnego lub wniosku o upadłość, a także w procesie negocjacji z wierzycielami.

Działamy zarówno na rzecz dłużników, jak i wierzycieli, dostarczając doradztwo prawne oparte na gruntownym zrozumieniu zasad prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Nasz zespół doświadczonych prawników pomaga w minimalizacji ryzyka, zarządzaniu kryzysem i ochronie interesów w procedurach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa i stabilności dla naszych klientów w trudnych sytuacjach gospodarczych.

  • Doradztwo restrukturyzacyjne: Udzielamy klientom profesjonalnego doradztwa restrukturyzacyjnego, analizując ich sytuację finansową i organizacyjną, identyfikując problemy i opracowując strategie naprawcze w celu przywrócenia stabilności i zrównoważonego rozwoju.
  • Negocjacje z wierzycielami: Reprezentujemy klientów w negocjacjach z wierzycielami, mających na celu uzgodnienie warunków restrukturyzacji zadłużenia, przedłużenie terminów spłat, zmniejszenie kwoty zadłużenia lub przekształcenie go w udziały lub inne instrumenty finansowe.
  • Przygotowanie planów restrukturyzacyjnych: Pomagamy klientom w opracowaniu kompleksowych planów restrukturyzacyjnych, uwzględniających analizę finansową, zmiany organizacyjne, restrukturyzację zobowiązań, zmianę struktury kapitałowej i inne działania mające na celu odbudowę kondycji finansowej.
  • Upadłość i postępowania naprawcze: Świadczymy usługi w zakresie prowadzenia postępowań upadłościowych, likwidacji przedsiębiorstw oraz innych postępowań naprawczych, zapewniając klientom kompleksowe wsparcie prawnicze i reprezentację przed sądami i organami upadłościowymi.
  • Ochrona prawna w związku z upadłością: Doradzamy klientom w zakresie ochrony ich praw i interesów w związku z postępowaniami upadłościowymi, w tym w dochodzeniu roszczeń, negocjacjach z zarządem upadłościowym i obronie przed ewentualnymi roszczeniami wierzycieli.