assets

Zarządzanie aktywami

Oferujemy wszechstronne usługi prawne z zakresu zarządzania aktywami. Działamy na rzecz klientów indywidualnych, firm i instytucji finansowych, pomagając im w skutecznym i bezpiecznym zarządzaniu ich aktywami.

Nasz zespół doświadczonych prawników doradza w zakresie różnych typów aktywów, w tym aktywów finansowych, nieruchomości, praw własności intelektualnej i innych.

Pomagamy naszym klientom w identyfikacji i minimalizacji ryzyka, optymalizacji struktury aktywów i wyborze najodpowiedniejszych strategii zarządzania. Dodatkowo reprezentujemy naszych klientów w negocjacjach i sporach związanych z zarządzaniem aktywami. Nasz cel to pomóc naszym klientom maksymalizować wartość ich aktywów, jednocześnie chroniąc ich prawa i interesy.

 

  • Doradztwo inwestycyjne: Udzielamy klientom profesjonalnego doradztwa inwestycyjnego, analizując ich cele inwestycyjne, profil ryzyka i preferencje inwestycyjne, oraz rekomendując odpowiednie strategie inwestycyjne.
  • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym: Zapewniamy profesjonalne zarządzanie portfelem inwestycyjnym klientów, uwzględniając indywidualne cele, oczekiwania i horyzont inwestycyjny, w celu maksymalizacji zwrotów i ochrony kapitału.
  • Analiza i monitorowanie aktywów: Przeprowadzamy analizę i monitorowanie aktywów klientów, dostarczając regularne raporty i rekomendacje dotyczące alokacji aktywów, optymalizacji portfela i reagowania na zmieniające się warunki rynkowe.
  • Planowanie sukcesji i ochrona majątku: Pomagamy klientom w planowaniu sukcesji i ochronie ich majątku, opracowując strategie przechodzenia majątku na kolejne pokolenia, zarządzając zagadnieniami podatkowymi i prawnymi.
  • Doradztwo w zakresie nieruchomości: Świadczymy doradztwo w zakresie inwestycji w nieruchomości, analizując potencjalne projekty, przeprowadzając due diligence nieruchomości, negocjując umowy i zapewniając kompleksowe wsparcie prawnie-finansowe.