intellectual-property

Komercjalizacja własności intelektualnej

Oferujemy naszym Klientom usługi w zakresie komercjalizacji własności intelektualnej, uznając, że innowacje i twórczość są motorem rozwoju współczesnych przedsiębiorstw. Nasz zespół ekspertów wspiera Klientów we wszystkich aspektach komercjalizacji praw do własności intelektualnej, w tym patentów, znaków towarowych, praw autorskich i know-how.

Pomagamy naszym Klientom w optymalnym wykorzystaniu ich własności intelektualnej, doradzamy w negocjacjach i sporządzaniu umów licencyjnych, umów transferu technologii, a także umów o współpracy badawczo-rozwojowej. Oferujemy wsparcie w procesie wdrażania strategii ochrony własności intelektualnej, a także w sporach związanych z naruszeniem praw własności intelektualnej.

Naszym celem jest zapewnienie, aby prawa do własności intelektualnej naszych Klientów były nie tylko skutecznie chronione, ale także wykorzystywane w sposób, który przynosi im największą wartość.

  • Analiza potencjału komercyjnego: Przeprowadzamy analizę potencjału komercyjnego posiadanej własności intelektualnej, oceniając możliwości jej wykorzystania na rynku. Dostarczamy klientom szczegółowe raporty i rekomendacje dotyczące strategii komercjalizacji.
  • Przygotowanie umów licencyjnych: Pomagamy klientom w przygotowaniu umów licencyjnych, które umożliwiają wykorzystanie ich własności intelektualnej przez inne podmioty. Tworzymy umowy, które zapewniają odpowiednią ochronę praw własności i korzystne warunki finansowe.
  • Poszukiwanie partnerów biznesowych: Wspieramy klientów w poszukiwaniu strategicznych partnerów biznesowych, którzy mogą wykorzystać ich własność intelektualną w ramach wspólnych projektów i przedsięwzięć. Pomagamy w negocjacjach i tworzeniu korzystnych umów.
  • Doradztwo w zakresie ochrony własności intelektualnej: Udzielamy klientom doradztwa prawno-patentowego i prawno-autorskiego, pomagając w ochronie ich własności intelektualnej przed naruszeniami i nieuprawnionym wykorzystaniem. Doradzamy w zakresie procedur rejestracyjnych i egzekwowania praw.
  • Monitorowanie rynku i analiza trendów: Śledzimy rynek i analizujemy trendy w branży, aby dostarczać klientom informacje o nowych możliwościach komercjalizacji ich własności intelektualnej. Pomagamy w identyfikacji potencjalnych rynków docelowych i określaniu strategii ekspansji.