trade

Tajemnica handlowa

Rozumiemy, że tajemnice handlowe mogą stanowić najważniejszy składnik majątku intelektualnego Twojego przedsiębiorstwa. Oferujemy doradztwo w zakresie identyfikacji, ochrony i utrzymania tajemnic handlowych, zarówno na etapie krajowym, jak i międzynarodowym.

Nasze usługi obejmują przygotowywanie i negocjowanie umów o poufności, umów o zakazie konkurencji oraz umów o przekazanie praw do wynalazków pracowniczych. W przypadku naruszeń tajemnicy handlowej, jesteśmy gotowi podjąć skuteczne działania prawne, w tym postępowanie sądowe, w celu zabezpieczenia Twoich interesów.

Mamy na uwadze dynamikę biznesu i dostosowujemy nasze rozwiązania do indywidualnych potrzeb klienta, gwarantując najwyższą jakość obsługi i ochrony prawnej.

  • Doradztwo w zakresie ochrony tajemnicy handlowej: Udzielamy klientom kompleksowego doradztwa w zakresie ochrony ich tajemnicy handlowej. Pomagamy w identyfikacji informacji objętych tajemnicą handlową, określeniu odpowiednich zabezpieczeń i procedur oraz w egzekwowaniu ochrony tajemnicy przed nieuprawnionym ujawnieniem.
  • Opracowywanie umów poufności: Sporządzamy umowy poufności (NDA) oraz umowy o zachowaniu tajemnicy handlowej, które regulują relacje zewnętrzne i wewnętrzne dotyczące tajemnicy handlowej. Zapewniamy, że umowy są dobrze dopasowane do potrzeb klienta i zapewniają skuteczną ochronę tajemnicy handlowej.
  • Szkolenia i edukacja pracowników: Organizujemy szkolenia i edukację pracowników w zakresie ochrony tajemnicy handlowej. Pomagamy klientom w uświadomieniu pracownikom znaczenia tajemnicy handlowej, zapewniamy zrozumienie odpowiednich procedur i zasad oraz informujemy o konsekwencjach naruszenia tajemnicy.
  • Monitorowanie i wykrywanie naruszeń: Śledzimy i monitorujemy rynek w celu wykrywania potencjalnych naruszeń tajemnicy handlowej przez konkurencję lub osoby trzecie. Działamy w obronie interesów klienta i podejmujemy działania prawne w przypadku naruszenia tajemnicy.
  • Rozwiązywanie sporów: Reprezentujemy klientów w sporach sądowych i pozasądowych dotyczących naruszenia tajemnicy handlowej. Dążymy do ochrony interesów klienta i dochodzenia roszczeń z tytułu naruszeń tajemnicy.