prototype

Wzory przemysłowe

Nasza  grupa prawna świadczy kompleksowe usługi z zakresu ochrony wzorów przemysłowych, które są kluczowym elementem strategii ochrony prawnej dla wielu przedsiębiorstw. Wzory przemysłowe odnoszą się do aspektów estetycznych wyrobów, takich jak kształt, wzór lub kolor, które mogą nadać produktowi unikalny wygląd i przewagę konkurencyjną na rynku.

Oferujemy wsparcie na wszystkich etapach procesu, począwszy od oceny potencjalnej rejestracji wzoru przemysłowego, przez proces zgłaszania wzoru do Urzędu Patentowego, aż do monitorowania i egzekwowania praw z wynalazku po jego zarejestrowaniu. Nasza praktyka obejmuje również doradztwo w zakresie licencji i cesji praw, negocjacje i sporządzanie umów, a także reprezentację w sporach dotyczących naruszenia praw wzorów przemysłowych.

W każdej sytuacji dążymy do zapewnienia najwyższej jakości usług, które spełniają oczekiwania naszych klientów i skutecznie chronią ich prawa własności intelektualnej.

  • Doradztwo w zakresie ochrony wzorów przemysłowych: Udzielamy klientom kompleksowego doradztwa prawno-patentowego dotyczącego ochrony i zarządzania ich wzorami przemysłowymi. Pomagamy w określeniu zakresu ochrony, rejestracji i egzekwowaniu praw do wzorów.
  • Przygotowanie wniosków rejestracyjnych: Pomagamy klientom w przygotowaniu profesjonalnych wniosków rejestracyjnych wzorów przemysłowych. Zapewniamy wsparcie w opracowywaniu dokumentacji, rysunków i opisów wzorów, zgodnie z wymogami urzędów patentowych.
  • Analiza i zarządzanie portfelem wzorów przemysłowych: Przeprowadzamy analizę portfela wzorów przemysłowych klienta, oceniając jego wartość i siłę ochronną. Doradzamy w zakresie strategii zarządzania portfelem, w tym odnowieniach rejestracji i transferze praw.
  • Egzekwowanie praw wzorów przemysłowych: Reprezentujemy klientów w sprawach sądowych i pozasądowych dotyczących naruszenia praw wzorów przemysłowych. Działamy w celu ochrony interesów klienta i dochodzenia roszczeń z tytułu naruszeń.
  • Doradztwo w zakresie licencjonowania i transferu wzorów przemysłowych: Pomagamy klientom w negocjacjach i przygotowywaniu umów licencyjnych oraz umów transferu praw do wzorów przemysłowych. Zapewniamy ochronę praw i korzystne warunki finansowe dla klientów.