trade-mark

Znaki towarowe

Znaki towarowe są podstawowym elementem tożsamości każdego przedsiębiorstwa. Znaki towarowe są nie tylko kluczowym składnikiem strategii marketingowej firmy, ale również istotnym aktywem, które może znacząco zwiększyć wartość firmy.

Oferujemy profesjonalne doradztwo w zakresie wyboru i rejestracji znaków towarowych, przeprowadzamy badania dostępności znaków, jak również monitorujemy już zarejestrowane znaki, aby zapewnić ochronę przed nieautoryzowanym wykorzystaniem. Nasze usługi obejmują także reprezentację klientów w sporach dotyczących znaków towarowych, zarówno na etapie postępowania administracyjnego, jak i sądowego.

Stawiamy na indywidualne podejście do każdego klienta, dostosowując strategie ochrony znaków towarowych do specyfiki działalności i oczekiwań każdej firmy.

  • Doradztwo w zakresie ochrony znaków towarowych: Udzielamy klientom kompleksowego doradztwa prawno-patentowego dotyczącego ochrony i zarządzania ich znakami towarowymi. Pomagamy w określeniu odpowiedniej strategii ochrony znaku towarowego oraz w egzekwowaniu jego praw.
  • Rejestracja znaków towarowych: Przygotowujemy i składamy profesjonalne wnioski rejestracyjne znaków towarowych w odpowiednich urzędach patentowych. Zapewniamy wsparcie w opracowywaniu dokumentacji, analizie podobieństwa znaków i reprezentujemy klientów w procedurze rejestracyjnej.
  • Analiza i zarządzanie portfelem znaków towarowych: Przeprowadzamy analizę portfela znaków towarowych klienta, oceniając jego wartość i siłę ochronną. Doradzamy w zakresie zarządzania portfelem, w tym odnowieniach rejestracji i transferze praw do znaków towarowych.
  • Obrona praw znaków towarowych: Reprezentujemy klientów w sporach sądowych i pozasądowych dotyczących naruszenia praw znaków towarowych. Dążymy do ochrony interesów klienta i dochodzenia roszczeń z tytułu naruszeń.
  • Doradztwo w zakresie strategii znaków towarowych: Pomagamy klientom w opracowaniu strategii ochrony i wykorzystywania znaków towarowych. Doradzamy w zakresie wyboru odpowiednich znaków, ich rejestracji w kraju i za granicą, a także w kwestiach dotyczących umów licencyjnych i transferu praw.