account

Ochrona danych osobowych (RODO)

Specjalizujemy się w obszarze sporów związanych z ochroną danych osobowych, co jest niezwykle istotne w obecnej erze cyfrowej. Nasi specjaliści zapewniają reprezentację klientów w sprawach dotyczących naruszeń prywatności i danych osobowych, pomagając im w odpowiednim zrozumieniu i egzekwowaniu swoich praw.

Nasz zespół ekspertów oferuje pełne wsparcie zarówno w przypadku kontroli przeprowadzanych przez organy nadzorcze, jak i ewentualnych sporów sądowych. Zajmujemy się również doradztwem w zakresie prawidłowego przetwarzania danych osobowych w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami. Na bieżąco śledzimy zmieniające się regulacje w tej dziedzinie, aby móc skutecznie bronić interesów naszych klientów.

Nasza misja to zapewnienie bezpieczeństwa danym osobowym i ochrona przed potencjalnymi naruszeniami.

  • Audyt zgodności: Przeprowadzamy audyt zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych, analizując polityki i procedury klienta oraz oceniając zgodność z obowiązującymi przepisami, w szczególności z RODO (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych).
  • Opracowanie polityk i procedur: Pomagamy klientom w opracowaniu polityk i procedur ochrony danych osobowych, które spełniają wymogi przepisów. Tworzymy dokumentację związana z przetwarzaniem danych osobowych, w tym klauzule informacyjne, zgody i umowy powierzenia przetwarzania danych.
  • Doradztwo prawne: Udzielamy klientom kompleksowego doradztwa prawno-podatkowego w zakresie ochrony danych osobowych. Pomagamy w interpretacji przepisów prawa dotyczących danych osobowych, identyfikacji ryzyka związanego z przetwarzaniem danych oraz wdrażaniu odpowiednich rozwiązań zgodnych z prawem.
  • Szkolenia dla pracowników: Organizujemy szkolenia dla pracowników klienta, podnosząc ich świadomość w zakresie ochrony danych osobowych. Zapewniamy wiedzę na temat obowiązujących przepisów i praktyk bezpiecznego przetwarzania danych, a także sposobów reagowania na incydenty związane z danymi osobowymi.
  • Reagowanie na incydenty: Wspieramy klientów w reagowaniu na incydenty związane z ochroną danych osobowych, takie jak naruszenia bezpieczeństwa danych czy wycieki informacji. Pomagamy w opracowaniu planów postępowania, powiadomieniach do organu nadzorczego i klientów, oraz w zarządzaniu sytuacją kryzysową.