consumer

Sprawy konsumenckie

Oferujemy świadczenie usług prawnych związanych z ochroną praw konsumentów.Nasz zespół skutecznie zajmuje się rozwiązywaniem sporów konsumenckich i dochodzeniem roszczeń w imieniu klientów. Oferujemy profesjonalne wsparcie w zakresie reklamacji, zwrotów, gwarancji, umów konsumenckich i innych zagadnień związanych z prawem konsumenckim.

Naszym celem jest zapewnienie ochrony praw konsumentów oraz osiągnięcie satysfakcjonujących rozstrzygnięć w sporach konsumenckich.

 • Porady prawne dla konsumentów
  Oferujemy profesjonalne porady prawne dotyczące praw konsumentów, w tym w zakresie reklamacji, zwrotów towarów, odstąpienia od umów, nieuczciwych praktyk handlowych itp.
 • Reklamacje i dochodzenie roszczeń
  Pomagamy konsumentom w zgłaszaniu reklamacji, dochodzeniu roszczeń o naprawę, wymianę lub zwrot pieniędzy w przypadku wadliwych produktów lub usług.
 • Spory konsumenckie
  Reprezentujemy konsumentów w sporach konsumenckich, zarówno przed sądem jak i w postępowaniach mediacyjnych, dążąc do osiągnięcia sprawiedliwego rozstrzygnięcia i ochrony interesów naszych klientów.
 • Pomoc w przypadkach nieuczciwych praktyk handlowych
  Oferujemy wsparcie konsumentom, którzy padli ofiarą nieuczciwych praktyk handlowych, takich jak agresywna sprzedaż, wprowadzanie w błąd, nieautoryzowane naliczanie opłat itp.
 • Doradztwo dotyczące umów konsumenckich
  Zapewniamy doradztwo i analizę umów konsumenckich, pomagając konsumentom zrozumieć ich prawa i obowiązki oraz zapewniając, że umowy są zgodne z przepisami prawa.