Własność intelektualna i licencje

think

Know-how

intellectual-property

Komercjalizacja własności intelektualnej

certificate

Licencje

patent

Patenty

monetization

Prawa autorskie

trade

Tajemnica handlowa

prototype

Wzory przemysłowe

trade-mark

Znaki towarowe