patent

Patenty

Specjalizując się w prawie patentowym, nasi specjaliści oferują wszechstronne usługi dla wynalazców i firm na każdym etapie procesu patentowego. Od pierwszego kroku, którym jest badanie patentowe, poprzez przygotowanie i złożenie wniosku patentowego, aż po reprezentację w procedurach opozycyjnych lub egzekwowanie praw patentowych – jesteśmy tu, by wspierać naszych klientów. Nasz zespół składa się z doświadczonych prawników, którzy posiadają dogłębną wiedzę o specyfikach prawnych w zakresie patentów.

Rozumiemy techniczne aspekty różnych dziedzin, co umożliwia nam efektywne zrozumienie i opisanie Twojego wynalazku. Pomagamy naszym klientom w uzyskiwaniu optymalnej ochrony dla ich wynalazków i zapewniamy doradztwo na temat możliwości komercjalizacji patentów.

Naszym celem jest zapewnienie naszym klientom spokoju ducha, wiedząc, że ich cenne wynalazki są odpowiednio chronione.

  • Doradztwo patentowe: Udzielamy klientom kompleksowego doradztwa w zakresie ochrony i zarządzania ich wynalazkami. Pomagamy w analizie patentowej, identyfikacji nowatorskich rozwiązań oraz w ocenie możliwości uzyskania patentu.
  • Przygotowanie wniosków patentowych: Pomagamy klientom w przygotowaniu profesjonalnych wniosków patentowych, które są niezbędne do uzyskania ochrony patentowej. Opracowujemy dokumentację techniczną, opisy i rysunki wynalazku, zgodnie z wymogami prawnymi.
  • Procedury patentowe: Świadczymy usługi związane z prowadzeniem procedur patentowych, w tym odpowiadanie na pisma urzędowe, reprezentację klienta przed Urzędem Patentowym oraz monitorowanie postępowań patentowych.
  • Analiza i zarządzanie portfelem patentowym: Przeprowadzamy analizę portfela patentowego klienta, oceniając jego wartość, siłę ochronną i ewentualne ryzyka. Doradzamy w zakresie strategii zarządzania portfelem, w tym odnowieniach patentów, transferze praw i innych aspektach.
  • Obrona praw patentowych: Reprezentujemy klientów w sporach sądowych i pozasądowych związanych z naruszeniem praw patentowych. Działamy w celu ochrony interesów klienta i dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia patentów.