health-insurance

Pozwy o zapłatę

Nasza grupa świadczy usługi z zakresu windykacji należności które obejmują kompleksowe świadczenie usług prawnych związanych z przeprowadzaniem postępowań dotyczących żądania zapłaty. Klienci mogą polegać na naszym doświadczonym zespole prawników, którzy skutecznie zajmują się odzyskiwaniem należności w imieniu klientów.

Oferujemy profesjonalne wsparcie w przygotowaniu i wysyłaniu wezwań do zapłaty, negocjacjach z dłużnikami oraz wszczęciu i prowadzeniu postępowań sądowych w celu odzyskania należności. Naszym celem jest skuteczne dochodzenie należności i ochrona interesów naszych klientów.

 • Analiza i przygotowanie wezwań do zapłaty
  Oferujemy profesjonalne doradztwo prawne w celu oceny sytuacji i przygotowania skutecznych wezwań do zapłaty, które stanowią formalne żądanie uregulowania należności przez dłużnika.
 • Negocjacje z dłużnikami
  Reprezentujemy naszych klientów podczas negocjacji z dłużnikami w celu osiągnięcia porozumienia w sprawie spłaty należności. Dążymy do znalezienia rozwiązań kompromisowych i zabezpieczenia interesów naszych klientów.
 • Postępowania windykacyjne
  Prowadzimy postępowania windykacyjne w imieniu naszych klientów, które obejmują wszczęcie postępowania sądowego w celu dochodzenia należności. Zapewniamy kompleksową reprezentację przed sądem.
 • Egzekucja komornicza
  Współpracujemy z komornikami w celu przeprowadzenia egzekucji komorniczej w przypadku niewywiązania się dłużnika z obowiązku spłaty należności. Zapewniamy profesjonalne wsparcie w całym procesie egzekucyjnym.
 • Doradztwo w zakresie windykacji należności
  Udzielamy porad prawnych dotyczących strategii windykacyjnej, zabezpieczenia należności i minimalizacji ryzyka. Oferujemy wsparcie w zarządzaniu należnościami i optymalizacji procesów windykacyjnych.