Paulina Topolska

radca prawny

Gdańsk, Polska

<a href="mailto:paulina.topolska@topolskigroup.com">paulina.topolska@topolskigroup.com</a>

22b

Paulina Topolska

radca prawny

Przykładowe możliwości

Technologia i usługi cyfrowe
Sprawy rodzinne
Rozwiązywanie sporów i postępowania sądowe
Startupy i nowe inwestycje
Rozwiązywanie sporów i postępowania sądowe
Sprawy karne
Technologia i usługi cyfrowe
Sprawy cywilne
Usługi korporacyjne i finansowe
Rozwiązywanie problemów
Sprawy rodzinne

O mnie

Doświadczenie

 • radca prawny;
 • doktor nauk prawnych;
 • sekretarz Komisji Nauk Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk w oddziale w Gdańsku;
 • członek European Center for Space Law przy Europejskiej Agencji Kosmicznej w Paryżu;
 • członek Baltic Sea & Space Cluster;
 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego;
 • autorka rozprawy doktorskiej „Pranomiędzynarodowe aspekty działalności państw w przestrzeni kosmicznej”
 • pracownik Uniwersytetu Gdańskiego pełniący funkcję asystenta w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego;
 • inicjatorka m.in. cyklu Konferencji Badań Kosmicznych;
 • uczestniczka wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji oraz seminariów kosmicznych;

Specjalizuje się w prawie kosmicznym, prawie międzynarodowym, prawie sztucznej inteligencji. Na co dzień obsługuje przedsiębiorców i organizacje pozarządowe.

Poza pracą

Miłośniczka kryminałów Agathy Christie (choć nie stroni od współczesnych pisarzy), podcastów (oczywiście o tematyce krymianalnej!|) i seriali.

Wbrew pasji, zamiast podróży w kosmos preferuje wakacje pod palmami:)

Publikacje

 • Space Law – quo vadis? [w:] Per Mare ad astra. Space technology, governance and law, Wittbrodt, Z. Brodecki, M. Nyka, Polska Akadmemia Nauk oddział w Gdańsku, Gdańsk 2019, str. 173 – 188
 • Rozwój prawa, [w:] Nowa cywilizacja kosmiczna. Satelity w służbie Ziemi, Z. Brodecki,
 Malinowska, M. Polkowska (red.), Instytut Wydawniczy Europrawo, Warszawa 2019, str. 190 – 206
 • Prawo do czystego środowiska naturalnego – od Deklaracji Sztokholmskiej po eksplorację kosmiczną, Gdańskie Studia Prawnicze, Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Krzysztofowi Drzewickiemu, nr 2, Gdańsk 2019, str. 325 – 336
 • The Development of the American Private Sector in Relation to International Law. From the First Artificial Satellite to The American Space Commerce Free Enterprise Act, Adam Mickiewicz University Law Review, tom 8, Poznań 2018, str. 157 – 166
 • Strategia kosmiczna dla Europy – Copernicus i Galileo – dwa wiodące programy kosmiczne UE, Prawo Europejskie w Praktyce, nr 5/6 (155/156), Warszawa 2017
 • Działalność kosmiczna – kierunek rozwoju europejskiego prawa ochrony środowiska, Prawo i środowisko, nr 2(86)/2016, Warszawa 201

Konferencje

 • Safe Planet & Space: Letter from Utopia, Instytut Oceanologii PAN, Sopot, 23.03.2023
 • XI Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego „Zapobieganie zanieczyszczaniu morza przez statki: MARPOL – 50 lat i co dalej?, UG, Gdańsk, 20.04.2023r.
 • On War in Sea & Space: It’s Dangerous Legacy, AMW, Gdynia 24.11.2022
 • Code of Conduct at Sea and in Space: Rules and principles for sociotechnological resilience in sea and space, UG, Gdańsk 22.09.2022
 • Sea & Space Industry. Public – Private Partnership in Turbulent Times: Existencial Risks, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa 23.06.2022
 • An Empirical Exploration of a Human and Technology: Prometeus Unleashed, PG, Gdańsk, 24.03.2022
 • Dialog between west and east, Warszawa 18.11.2021
 • Maritime and Space Safety, Gdańsk, 23.2021
 • Baltic Sea. Reflection of the stars. Sopot, 11.2021
 • Smart Port. The merged sea & space network, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu, Gdynia, 24.09.2020
 • Launch of the Polish space rocket. New opportunities, Akademia Pomorska w Słupsku, 14.05.2020
 • Military Uses of Outer Space, webinar, ECSL, Paryż, 28.08.2020
 • Exploitation of resources from celestial bodies, webinar, ECSL, Paryż, 27.08.2020
 • Future economic uses of outer space and the corresponding legal regime: More or less liberalism for outer space activities, webinar, ECSL, Paryż, 26.08.2020
 • Swarm of satellites: challenges and opportunities, webinar, ECSL, Paryż, 25.08.2020
 • Space law making: for harder or softer law?, webinar, ECSL, Paryż, 24.08.2020
 • Sea and underwater drones. „Unidentified Sea Objects”, Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia, 14.11.2019
 • Remote-sensing. Challenges in gather and sharing data, Instytut Oceanologii PAN, Sopot, 19.09.2019
 • Institutional Cooperation at Sea & (Outer) Space. Essential adjustments needed to boost full potential, Uniwersytet Gdański, Gdańsk, 16.05.2019
 • Autonomus ships. Inevitable reality at sea, Politechnika Gdańska, Gdańsk, 19.03.2019
 • Seaport +Space Infrastructure. Synergic Network under common management, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu, Gdynia, 22.11.2018
 • Baltic Sea & (Outer) Space. New perspective for our region, Instytut Oceanologii PAN, Sopot, 20.09.2018
 • III Ogólnopolskie Seminarium Prawa Międzynarodowego – referat „Odpowiedzialność za działalność sektora prywatnego w przestrzeni kosmicznej na podstawie Space Commerce Free Enterprise Act”
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawo Międzynarodowe – teoria a praktyka połączona ze
Zjazdem Katedr i Zakładów Prawa Międzynarodowego – referat „Górnictwo asteroidalne – pomiędzy teorią a praktyką”
 • „Gwiezdne Wojny” – Technologie Kosmiczne i Satelitarne w Systemach Bezpieczeństwa i Obronności, Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia
 • Kosmos a morze – na styku horyzontów, Instytut Oceanologii PAN
 • Konferencja Prawa Kosmicznego, 11 stycznia 2018 – organizator
 • Klaster Kosmiczny. Inteligentna Specjalizacja? Zarządzanie Ryzykiem, Finanse i Ubezpieczenia w przedsięwzięciach kosmicznych, WSAIB, Gdynia
 • Inżynieria kosmiczna. Innowacyjność u progu nowej ery, Politechnika Gdańska
 • Polska strategia kosmiczna. Jak dogonić Europę? Ratusz Miasta Gdańska
 • American & European Intellectual Property Law, Wydział Prawa i Administracji UAM, Poznań – referat „Ochrona własności intelektualnej w przestrzeni kosmicznej”
 • Podpisanie porozumienia dotyczącego utworzenia Polskiego Centrum Prawa Kosmicznego im. Manfreda Lachsa w Warszawie.
 • X Konferencja Międzynarodowego Prawa Humanitarnego „Prawo Konfliktów Zbrojnych wobec Wyzwań XXI wieku” – organizator + referat „Prawne aspekty budowy więzień na marsie”
 • Young Lawyers’ Symposium, European Space Agency HQ, Paris – uczestnik
 • Semianarium Koła Prawa Międzynarodowego na Helu – referat – „Obserwacja satelitarna oceanów”
 • Kosmos W Prawie i Polityce, Prawo i Polityka W Kosmosie, MNiSW, PAN, UW – uczestnik
 • Konferencja Badań Kosmicznych – organizator
 • Konferencja organizowanej przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu „Ochrona Środowiska w Unii Europejskiej” – referat „Działalność kosmiczna – kierunek europejskiego prawa ochrony środowiska”.
 • IX Konferencja Naukowa Międzynarodowego Prawa Humanitarnego „Konflikt zbrojny na Ukrainie”, Akademia Marynarki Wojennej
 • Kongres Prawa Przestrzeni Kosmicznej – COSMO 2015
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Sprawiedliwość ekologiczna w gospodarce, energetyce i administracji”, WPiA UG
 • V Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego „Porty Morskie – konkurencyjność i innowacje”, WPiA UG
 • 59 sesja Organizacji Narodów Zjednoczonych, posiedzenie Rady ds. Gospodarczych
  i Społecznych
 • VIII Konferencja Naukowa Międzynarodowego Prawa Humanitarnego „Implementacja Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych”, WPiA UG
 • IV Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego „Prawo Żeglugi Morskiej”, WPiA UG
 • Konferencja „Morscy Ambasadorowie III: Polska. Europa. Globalne bezpieczeństwo. Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Europejska Akademia Dyplomacji
 • Międzynarodowa Konferencja Prawa Własności Intelektualnej i Nowych Technologii, Gdańsk, Wydział Prawa i Administracji UG, 20.11.2015 (uczestnik)
 • 59th Session of UN ECOSOC, New York, United Nations, 16 – 20.03.2015 (uczestnik)
 • Międzynarodowej Konferencji Prawa Medycznego „International Focus Programme Final Conference – Health Law” (organizator)
 • II Ogólnopolska Konferencjia Prawa Morskiego „Powrót Statków pod Polską Banderę” (organizator)
 • II Ogólnopolska Konferencja Prawa Sportowego „Sport między reglamentacją a liberalizacją” (organizator)
 • I Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Sportowego „Prawo Sportowe- oczami sportowca, prawnika, sponsora.” (organizator)
 • I Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Morskiego „W kierunku zintegrowanej polityki morskiej”. (organizator)

 

 

 

 

Przykładowe możliwości

Technologia i usługi cyfrowe
Sprawy rodzinne
Rozwiązywanie sporów i postępowania sądowe
Startupy i nowe inwestycje
Rozwiązywanie sporów i postępowania sądowe
Sprawy karne
Technologia i usługi cyfrowe
Sprawy cywilne
Usługi korporacyjne i finansowe
Rozwiązywanie problemów
Sprawy rodzinne

O mnie

Doświadczenie

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Poza pracą

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Publikacje

Toggle content goes here, click edit button to change this text.