tax

Doradztwo podatkowe

Nasza grupa prawna świadczy usługi doradztwa podatkowego, które obejmują pełen zakres kwestii związanych z prawem podatkowym. Mamy bogate doświadczenie w pomaganiu klientom indywidualnym oraz firmom we wszystkich aspektach planowania podatkowego, zgodności z przepisami oraz sporach podatkowych.

Zajmujemy się nie tylko bieżącą interpretacją i stosowaniem przepisów podatkowych, ale również pomagamy w rozwiązywaniu skomplikowanych problemów podatkowych, które mogą wystąpić w procesach biznesowych lub transakcjach.

Dążymy do skutecznego minimalizowania ryzyka podatkowego i optymalizacji obciążeń podatkowych naszych klientów. Gdy pojawiają się spory podatkowe, oferujemy pełną obsługę reprezentacji wobec organów podatkowych i sądów administracyjnych.

  • Planowanie podatkowe: Analizujemy sytuację finansową i podatkową klienta oraz doradzamy w celu zoptymalizowania obciążeń podatkowych. Oferujemy strategie i rozwiązania, które umożliwiają zminimalizowanie podatków zgodnie z obowiązującym prawem.
  • Deklaracje podatkowe: Pomagamy klientom w przygotowaniu i złożeniu deklaracji podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zapewniamy kompleksowe wsparcie w rozliczeniu podatków, w tym identyfikację ulg, odliczeń i innych korzyści podatkowych.
  • Audyt podatkowy: Przeprowadzamy audyty podatkowe w celu sprawdzenia zgodności działalności klienta z przepisami podatkowymi oraz oceny ryzyka podatkowego. Analizujemy dokumentację, procedury podatkowe i identyfikujemy obszary wymagające poprawy.
  • Postępowania podatkowe: Reprezentujemy klientów w postępowaniach podatkowych przed organami podatkowymi, w tym w sprawach kontroli podatkowej, odwołań od decyzji organów podatkowych i innych postępowań związanych z podatkami.
  • Doradztwo w transakcjach podatkowych: Oferujemy wsparcie w zakresie transakcji podatkowych, takich jak fuzje, przejęcia, restrukturyzacje i inne. Doradzamy w kwestiach podatkowych związanych z transakcjami, oceniamy ryzyka podatkowe i pomagamy w optymalizacji struktury podatkowej transakcji.