property

Podatki od nieruchomości

Dzięki dogłębnemu zrozumieniu zarówno technicznych aspektów prawa podatkowego, jak i unikalnych cech rynku nieruchomości, oferujemy kompleksowe usługi doradztwa podatkowego dla właścicieli, deweloperów, inwestorów i zarządców nieruchomości.

Pomagamy naszym klientom w optymalizacji obciążeń podatkowych, w tym poprzez zapewnienie prawidłowej oceny podatkowej i skutecznego odwoływania się od niekorzystnych decyzji. Kiedy spory są nieuniknione, reprezentujemy naszych klientów na wszystkich etapach sporu podatkowego, od negocjacji i mediacji po proces sądowy.

Nasze usługi są skrojone na miarę, by zaspokoić indywidualne potrzeby każdego klienta, chroniąc ich interesy finansowe i prawne.

  • Doradztwo podatkowe: Zapewniamy kompleksowe doradztwo podatkowe dotyczące opodatkowania nieruchomości, w tym analizę i ocenę skutków podatkowych, identyfikację ulg i odliczeń podatkowych oraz optymalizację struktury podatkowej.
  • Obliczanie podatków: Pomagamy klientom w obliczaniu i ustalaniu wysokości podatków od nieruchomości, takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek od nieruchomości komercyjnych, podatek od gruntów itp.
  • Przygotowanie deklaracji podatkowych: Oferujemy wsparcie w przygotowaniu i złożeniu deklaracji podatkowych dotyczących nieruchomości, zapewniając zgodność z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
  • Monitorowanie zmian podatkowych: Śledzimy bieżące zmiany w przepisach podatkowych dotyczących opodatkowania nieruchomości i informujemy klientów o istotnych nowościach oraz ich wpływie na opodatkowanie nieruchomości.
  • Reprezentacja przed organami podatkowymi: Reprezentujemy klientów w sprawach podatkowych związanych z nieruchomościami, takich jak kontrole podatkowe, postępowania odwoławcze, negocjacje z organami podatkowymi i inne.