corporate

Opodatkowanie transakcji handlowych

Specjalizujemy się w doradztwie podatkowym dotyczącym transakcji handlowych, łącząc wiedzę prawniczą z praktycznym doświadczeniem biznesowym.

Dostarczamy skrojone na miarę rozwiązania w zakresie opodatkowania transakcji handlowych, od analizy prawnej po wsparcie w procesie negocjacji i realizacji transakcji. Nasz zespół zna złożoność rynków i regulacji, co umożliwia nam opracowywanie strategii podatkowych dla szerokiego spektrum transakcji, w tym sprzedaży, fuzji, przejęć, joint venture, restrukturyzacji i innych operacji handlowych.

Gdy pojawiają się spory, jesteśmy doświadczeni w reprezentacji klientów w negocjacjach, mediacjach, arbitrażach i postępowaniach sądowych, aby chronić ich interesy finansowe i biznesowe.

  • Doradztwo podatkowe: Zapewniamy kompleksowe doradztwo podatkowe w zakresie transakcji handlowych, obejmujące analizę i ocenę skutków podatkowych transakcji, identyfikację potencjalnych ulg i odliczeń podatkowych oraz optymalizację struktury podatkowej.
  • Obliczanie podatków: Pomagamy klientom w obliczaniu i ustalaniu wysokości podatków związanych z transakcjami handlowymi, takich jak podatek VAT, podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) i inne.
  • Przygotowanie deklaracji podatkowych: Oferujemy wsparcie w przygotowaniu i złożeniu deklaracji podatkowych związanych z transakcjami handlowymi, zapewniając zgodność z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
  • Monitorowanie zmian podatkowych: Śledzimy aktualne zmiany w przepisach podatkowych dotyczących transakcji handlowych i informujemy klientów o istotnych nowościach, aby zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami.
  • Reprezentacja przed organami podatkowymi: Reprezentujemy klientów w sprawach podatkowych związanych z transakcjami handlowymi, takich jak kontrole podatkowe, postępowania odwoławcze, negocjacje z organami podatkowymi i inne.