strategy

Alternatywne strategie

Nasi specjaliści pomagają startupom wypracować alternatywne strategie, które sprostają dynamice ich sektora i pomogą osiągnąć cele biznesowe.

Rozumiemy wyzwania, z jakimi borykają się młode firmy, dlatego oferujemy praktyczne porady prawne dotyczące strukturyzacji, finansowania, własności intelektualnej, a także możliwych scenariuszy wyjścia z inwestycji. Wspieramy również w procesach negocjacji i zawierania umów, doradzając w kontekście strategicznych aliansów, partnerstw czy fuzji.

Nasza misja to dostarczanie rozwiązań prawnych, które wspierają innowacyjność i dynamikę startupów, jednocześnie zabezpieczając ich interesy i minimalizując ryzyko prawne.

  • Doradztwo prawne: Udzielamy startupom kompleksowego doradztwa prawno-podatkowego związanego z alternatywnymi strategiami rozwoju. Pomagamy w ocenie i wyborze optymalnych struktur prawnych, takich jak spółki osobowe, spółki kapitałowe, fundusze venture capital oraz modele franczyzowe.
  • Negocjacje i sporządzanie umów: Pomagamy w negocjacjach i sporządzaniu umów partnerskich, inwestycyjnych, licencyjnych i innych umów handlowych, które umożliwiają efektywne wdrażanie alternatywnych strategii rozwoju startupu.
  • Finansowanie: Doradzamy w zakresie alternatywnych źródeł finansowania dla startupów, takich jak fundusze venture capital, crowdfunding, inwestycje aniołów biznesu oraz programy dotacyjne. Pomagamy w przygotowaniu dokumentacji i aplikacji oraz wspieramy startupy w procesie pozyskiwania finansowania.
  • Rozwój międzynarodowy: Oferujemy wsparcie w ekspansji międzynarodowej startupów, w tym doradztwo w zakresie strategii wejścia na zagraniczne rynki, prawo międzynarodowe, ochrona własności intelektualnej oraz regulacje dotyczące handlu zagranicznego.
  • Inteligentne własności intelektualne: Pomagamy startupom w zarządzaniu ich portfelami własności intelektualnej. Oferujemy usługi w zakresie rejestracji znaków towarowych, patentów, praw autorskich i wzorów przemysłowych. Zapewniamy wsparcie w identyfikacji i ochronie wartościowych aktywów intelektualnych.