evaluation

Dział ryzyka i wsparcia

Nasza grupa prawna oferuje specjalistyczne usługi w ramach Działu Ryzyka i Wsparcia, mające na celu identyfikację, analizę i minimalizację ryzyka prawego, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla firm. Podejmujemy działania w zakresie zarządzania ryzykiem, oferując wsparcie w negocjacjach umów, analizie regulacji prawnych czy ocenie ryzyka w kontekście planowanych działań biznesowych.

Nasze usługi obejmują również wsparcie w sytuacjach kryzysowych, kiedy to szybka i skuteczna reakcja prawna jest kluczowa. Wykorzystując nasze doświadczenie i kompetencje, jesteśmy w stanie dostarczyć naszym klientom narzędzi niezbędnych do podejmowania świadomych decyzji, chroniąc ich interesy prawne.

Dział Ryzyka i Wsparcia to pewność, że nasze usługi prawne są dostarczane z najwyższym poziomem troski o bezpieczeństwo naszych klientów.

 • Audyt prawny i analiza ryzyka
  Przeprowadzamy audyt prawny, analizując działalność klienta pod kątem ryzyka prawno-operacyjnego, identyfikując potencjalne problemy i rekomendując działania mające na celu minimalizację ryzyka.
 • Opracowywanie i wdrażanie procedur zgodności
  Pomagamy klientom w opracowaniu i wdrożeniu procedur zgodności (compliance), takich jak polityki, standardy postępowania, kodeksy etyczne, aby zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami i uniknąć naruszeń prawa.
 • Monitorowanie i audyt zgodności
  Świadczymy usługi monitorowania i audytu zgodności, regularnie sprawdzając, czy klient wciela w życie ustalone procedury, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i standardami branżowymi.
 • Szkolenia i edukacja w zakresie zgodności
  Organizujemy szkolenia i warsztaty dla klientów, mające na celu podniesienie świadomości pracowników w zakresie zgodności z przepisami, etyki zawodowej, ochrony danych osobowych i innych kwestii związanych z ryzykiem.
 • Zarządzanie incydentami i wsparcie w sytuacjach kryzysowych
  Zapewniamy wsparcie klientom w zarządzaniu incydentami i sytuacjami kryzysowymi, takimi jak dochodzenia wewnętrzne, konflikty interesów, naruszenia danych, zapewniając kompleksowe doradztwo prawne i operacyjne.