design-thinking

Projekty specjalne

Nasza grupa prawna oferuje wsparcie prawne w ramach tzw. projektów specjalnych. Te nietypowe zadania wymagają indywidualnego podejścia i szeroko zakrojonej wiedzy prawnej, co gwarantujemy dzięki bogatemu doświadczeniu naszych prawników w różnych dziedzinach prawa.

Projekty specjalne mogą obejmować zarówno skomplikowane operacje biznesowe, jak i unikalne przypadki prawne, które wymagają szczególnej analizy i kreatywnego podejścia. Oferujemy kompleksowe usługi prawne – od analizy i planowania, poprzez doradztwo i negocjacje, aż po pełną reprezentację w trakcie realizacji projektu.

Naszym celem jest zapewnienie naszym klientom spokoju ducha, wiedząc, że wszystkie aspekty prawne ich projektu są profesjonalnie zarządzane. Gwarantujemy profesjonalizm, zaangażowanie i pełne zrozumienie dla specyfiki każdego projektu, dostarczając najwyższej jakości obsługę prawną w ramach projektów specjalnych.

 • Badania i analizy prawne
  Przeprowadzamy badania i analizy prawne w celu oceny skutków wprowadzenia nowych regulacji, analizy ryzyka czy identyfikacji luk prawnych, dostarczając klientom kompleksowych raportów i rekomendacji.
 • Rejestracja i ochrona praw własności intelektualnej
  Pomagamy klientom w rejestracji i ochronie praw własności intelektualnej, takich jak znaki towarowe, patenty, wzory użytkowe czy prawa autorskie, oraz w prowadzeniu sporów związanych z naruszeniem tych praw.
 • Negocjacje i zawieranie umów specjalistycznych
  Wspieramy klientów w negocjacjach i zawieraniu umów specjalistycznych, takich jak umowy licencyjne, umowy o współpracy naukowo-badawczej, umowy o udzielanie usług doradczych czy umowy partnerskie.
 • Reprezentacja w projektach międzynarodowych
  Reprezentujemy klientów w projektach międzynarodowych, zarówno na etapie przygotowania i wdrażania, jak i w trakcie realizacji, zapewniając profesjonalną reprezentację prawną i koordynację działań z różnymi podmiotami.