conflict-resolution

Alternatywne rozwiązywanie sporów

Rozumiejąc, jak kosztowne i czasochłonne może być tradycyjne postępowanie sądowe, dążymy do znajdywania efektywnych, zorientowanych na rozwiązania alternatyw. Nasz zespół specjalistów posiada doświadczenie w różnych formach rozwiązywania sporów, w tym mediacji, negocjacjach i arbitrażu.

Zapewniamy profesjonalne doradztwo i wsparcie na każdym etapie procesu, pomagając naszym klientom osiągać satysfakcjonujące rezultaty bez konieczności prowadzenia złożonego postępowania sądowego. Cenimy prywatność naszych klientów, dlatego gwarantujemy poufność w trakcie całego procesu.

Jesteśmy przekonani, że odpowiednio przeprowadzone alternatywne rozwiązanie sporu może przynieść korzyści wszystkim stronom zaangażowanym w konflikt.

  • Mediacje: Zapewniamy profesjonalne usługi mediatorów, którzy pomagają stronom w konstruktywnym rozwiązywaniu sporów. Wspieramy proces komunikacji i negocjacji między stronami, aby osiągnąć porozumienie i znaleźć rozwiązanie satysfakcjonujące dla obu stron.
  • Negocjacje: Reprezentujemy klientów w procesie negocjacji, dążąc do osiągnięcia porozumienia i rozwiązania sporu na drodze negocjacyjnej. Pomagamy w ustalaniu celów, przygotowaniu strategii negocjacyjnej i reprezentujemy interesy klienta.
  • Arbitraż: Świadczymy usługi arbitrażu, gdzie spor jest rozstrzygany przez niezależnego i bezstronnego arbitra. Oferujemy wsparcie w całym procesie arbitrażowym, począwszy od wyboru arbitra, aż po wydanie ostatecznego orzeczenia.
  • Mediacja online: Zapewniamy również usługi mediacji online, które umożliwiają stronom uczestnictwo w procesie mediacji z dowolnego miejsca. Wykorzystujemy zaawansowane narzędzia komunikacyjne, aby umożliwić skuteczną mediację na odległość.
  • Doradztwo w zakresie alternatywnego rozwiązywania sporów: Udzielamy klientom doradztwa dotyczącego różnych metod alternatywnego rozwiązywania sporów, takich jak mediacje, negocjacje i arbitraż. Pomagamy w wyborze najodpowiedniejszej metody z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i celów klienta.