audition

Odpowiedzialność za produkt

W dobie rosnących oczekiwań klientów i skomplikowanych regulacji, skupiamy się na ochronie biznesu przed roszczeniami związanymi z bezpieczeństwem i jakością produktów. Nasza praca obejmuje analizę regulacji prawnych, zarządzanie ryzykiem, reprezentowanie klientów w sporach sądowych i pozasądowych, a także doradztwo w zakresie postępowania w przypadku wycofania produktu z rynku.

Nasz zespół prawników z doświadczeniem w wielu branżach jest przygotowany, aby pomóc Klientom poradzić sobie z najtrudniejszymi wyzwaniami związanymi z odpowiedzialnością za produkt.

  • Doradztwo w zakresie prawnych wymagań dotyczących produktów: Udzielamy klientom kompleksowego doradztwa prawno-podatkowego w zakresie obowiązujących przepisów dotyczących produkcji, dystrybucji i wprowadzania produktów na rynek. Pomagamy w zapewnieniu zgodności z wymaganiami prawnymi oraz minimalizowaniu ryzyka odpowiedzialności za produkt.
  • Ocena ryzyka odpowiedzialności za produkt: Przeprowadzamy analizę ryzyka związanej z odpowiedzialnością za produkt, identyfikując potencjalne zagrożenia i obszary wymagające zwiększonej uwagi. Oferujemy rekomendacje dotyczące działań mających na celu zmniejszenie ryzyka odpowiedzialności.
  • Reprezentacja w sprawach dotyczących odpowiedzialności za produkt: Reprezentujemy klientów w sprawach dotyczących odpowiedzialności za produkt, zarówno przed sądami jak i w negocjacjach pozasądowych. Działamy w celu ochrony interesów klienta i minimalizacji skutków prawnych związanych z roszczeniami z tytułu szkody spowodowanej produktem.
  • Przygotowanie umów i dokumentów: Pomagamy klientom w przygotowaniu umów i dokumentów związanych z odpowiedzialnością za produkt. Opracowujemy m.in. umowy dostaw, umowy ochrony intelektualnej, regulaminy korzystania z produktów, które chronią klienta przed roszczeniami związanymi z wadliwymi produktami.