money

Spory gospodarcze

Nasza grupa prawna oferuje profesjonalną obsługę prawną w zakresie sporów gospodarczych. Znamy niesprawiedliwości, które mogą wyniknąć z niejasnych umów, nieuczciwych praktyk czy błędów w transakcjach, dlatego jesteśmy gotowi bronić interesów naszych Klientów. Działamy na wielu płaszczyznach gospodarki, co obejmuje spory dotyczące kontraktów, odszkodowań, niewypłacalności czy kwestii związanych z prawem konkurencji.

Nasi specjaliści przeprowadzjaą Klientów przez skomplikowany proces sądowy, a także pomagają w mediacji i negocjacjach. Zawsze dążymy do osiągnięcia najlepszego wyniku dla naszych Klientów, minimalizując zarazem ryzyko i stres związane z prowadzeniem sprawy sądowej.

Wierzymy, że nasza rola polega na zapewnieniu skutecznej ochrony prawnej, która pomoże skupić się naszym Klientom na tym, co najważniejsze – prowadzeniu swojego biznesu.

  • Reprezentacja w sporach sądowych: Reprezentujemy klientów w sporach gospodarczych przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi. Nasz zespół prawników specjalizuje się w różnych dziedzinach prawa gospodarczego i dąży do ochrony interesów klienta oraz osiągnięcia korzystnego rozstrzygnięcia.
  • Negocjacje i mediacje: Pomagamy klientom w negocjacjach i mediacjach w celu rozwiązania sporów gospodarczych pozasądowo. Dążymy do osiągnięcia porozumienia między stronami, które jest korzystne dla klienta i minimalizuje koszty i ryzyko postępowania sądowego.
  • Doradztwo w zakresie prawa gospodarczego: Udzielamy klientom kompleksowego doradztwa w zakresie prawa gospodarczego, w tym w zakresie umów handlowych, transakcji, restrukturyzacji i innych kwestii związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Pomagamy klientom zrozumieć i wdrożyć odpowiednie przepisy prawne w swojej działalności.
  • Analiza ryzyka i strategia prawna: Przeprowadzamy analizę ryzyka związanego ze sporami gospodarczymi i opracowujemy odpowiednią strategię prawno-biznesową. Wspieramy klientów w identyfikacji potencjalnych zagrożeń i rozwiązaniu sporów w sposób efektywny i korzystny dla ich interesów.
  • Egzekucja roszczeń: Po uzyskaniu korzystnego rozstrzygnięcia sądowego lub arbitrażowego, zapewniamy klientom wsparcie w procesie egzekucji roszczeń. Działamy w celu odzyskania należnych kwot, nieruchomości lub innych składników majątkowych na podstawie wyroku lub ugody.