decision-making

Postępowania sądowe

Oferujemy wszechstronną obsługę prawnych aspektów działalności gospodarczej. Nasz zespół doświadczonych prawników posiada szeroką wiedzę o specyfice rynkowej, co pozwala na precyzyjne dostosowanie strategii procesowych do indywidualnych potrzeb naszych klientów.

Obsługa prawna przedsiębiorców obejmuje reprezentację w postępowaniach sądowych, zarówno w sprawach cywilnych, jak i gospodarczych. Pomagamy w negocjacjach, mediacjach oraz sporządzaniu umów.

Jesteśmy do dyspozycji Klientów na każdym etapie procesu – od przygotowania skargi, przez aktywną reprezentację w sądzie, aż po egzekucję wyroków. Wspieramy naszych klientów w obliczu wyzwań, zarówno tych planowanych, jak i niespodziewanych, dostarczając praktycznych, kreatywnych rozwiązań prawnych, które pomagają prowadzić skuteczny biznes.

  • Reprezentacja procesowa: Reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych na różnych szczeblach i przed różnymi sądami, takimi jak sądy cywilne, administracyjne, pracy czy karny. Nasz zespół prawników specjalizuje się w różnych dziedzinach prawa i dąży do ochrony interesów klienta oraz osiągnięcia korzystnego rozstrzygnięcia.
  • Sporządzanie pism procesowych: Przygotowujemy profesjonalne pisma procesowe, takie jak pozwu, wnioski, odpowiedzi na pozwy, apelacje, skargi kasacyjne i inne dokumenty niezbędne w postępowaniu sądowym. Dbamy o rzetelne przedstawienie argumentów i dowodów, które wspierają interesy klienta.
  • Analiza dowodów i strategia procesowa: Przeprowadzamy analizę dostępnych dowodów i opracowujemy odpowiednią strategię procesową. Wspieramy klientów w gromadzeniu i przedstawianiu dowodów, w tym przesłuchaniu świadków, przeprowadzaniu ekspertyz czy wnioskowaniu o dokumenty.
  • Negocjacje pozasądowe: Pomagamy klientom w negocjacjach pozasądowych w celu osiągnięcia porozumienia z drugą stroną bez konieczności prowadzenia postępowania sądowego. Dążymy do rozwiązania sporu drogą negocjacji, zapewniając optymalne rozwiązanie dla klienta.
  • Egzekucja orzeczeń sądowych: W przypadku uzyskania korzystnego wyroku sądowego, zapewniamy klientom wsparcie w procesie egzekucji orzeczenia. Działamy w celu odzyskania należnych kwot, nieruchomości lub innych składników majątkowych na podstawie wyroku sądowego.