consumer

Spory z konsumentami

Nasza grupa prawna specjalizuje się w reprezentacji przedsiębiorców w sporach z konsumentami. Rozumiemy, jak skomplikowane i czasochłonne mogą być te sprawy, a naszym priorytetem jest odciążenie klientów od tych obowiązków.

Zajmujemy się całością procesu – od analizy skarg konsumentów, przez negocjacje, aż do reprezentacji w sądzie. Posiadamy doświadczenie w zakresie wszelkich problemów związanych z ochroną praw konsumenta, takich jak wady produktów, niezgodność z umową, reklamacje czy zasady zwrotów.

Naszym celem jest nie tylko zapewnienie ochrony prawnej firmy, ale także dbanie o jej reputację poprzez rzetelne i etyczne podejście do problemów konsumentów.

  • Doradztwo w zakresie praw konsumenta: Udzielamy klientom kompleksowego doradztwa prawno-podatkowego dotyczącego praw konsumenta, w tym praw związanych z zakupem towarów lub usług, reklamacjami, zwrotami, gwarancjami, prawem do odstąpienia od umowy i innymi zagadnieniami związanymi z ochroną praw konsumenta.
  • Mediacje i negocjacje z konsumentami: Pomagamy klientom w rozwiązywaniu sporów z konsumentami drogą mediacji lub negocjacji. Naszym celem jest osiągnięcie porozumienia z konsumentem, które będzie zadowalające dla obu stron i uniknięcie długotrwałego procesu sądowego.
  • Reprezentacja w sporach sądowych: Reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych dotyczących sporów z konsumentami. Działamy w imieniu klienta w celu ochrony jego interesów i dochodzenia sprawiedliwości. Pomagamy klientom w sporządzaniu pism procesowych, gromadzeniu dowodów i prowadzeniu sprawy przed sądem.
  • Przygotowanie umów i regulaminów: Pomagamy klientom w przygotowaniu umów sprzedaży, regulaminów zakupowych i innych dokumentów, które zapewniają ochronę przed sporami z konsumentami. Dbamy o zgodność tych dokumentów z obowiązującymi przepisami prawa i zapewniamy ochronę interesów naszych klientów.