people

Pozwy zbiorowe

Pozwy zbiorowe umożliwiają grupie osób poszkodowanych przez te same okoliczności uzyskanie sprawiedliwości, działając razem. Mogą one dotyczyć wielu obszarów, od spraw konsumenckich, przez nieuczciwe praktyki handlowe, aż po błędy medyczne.

Jako doświadczeni prawnicy, rozumiemy zawiłości tych procesów i jesteśmy w stanie skutecznie reprezentować grupy poszkodowanych, dążąc do osiągnięcia dla nich najkorzystniejszego wyniku. Pomagamy naszym klientom na każdym etapie procesu – od identyfikacji możliwości wniesienia pozwu zbiorowego, przez przygotowanie i złożenie wniosku, aż po reprezentację w sądzie i egzekucję wyroku.

Nasza misja polega na zapewnieniu, że prawa naszych Klientów są respektowane i że otrzymają oni sprawiedliwe odszkodowanie za poniesione straty.

  • Analiza sprawy: Przeprowadzamy szczegółową analizę sprawy, oceniając potencjał pozwu zbiorowego i szanse jego powodzenia. Badamy, czy są spełnione warunki formalne i merytoryczne dla złożenia pozwu zbiorowego oraz identyfikujemy grupę osób poszkodowanych.
  • Koordynacja i reprezentacja: Koordynujemy działania związane z pozewm zbiorowym, w tym kontakt z poszkodowanymi, gromadzenie dokumentów i dowodów oraz reprezentowanie grupy w postępowaniu sądowym. Dążymy do skutecznego dochodzenia roszczeń w imieniu grupy osób poszkodowanych.
  • Negocjacje i mediacje: W przypadku pozewm zbiorowych, prowadzimy negocjacje i mediacje z przeciwną stroną w celu osiągnięcia porozumienia i rozwiązania sporu pozasądowego. Dążymy do uzyskania korzystnych warunków dla grupy osób poszkodowanych.
  • Komunikacja z mediami i opinią publiczną: Zapewniamy profesjonalną komunikację z mediami i opinią publiczną w celu skutecznego przekazywania informacji dotyczących pozewm zbiorowych. Dbamy o ochronę reputacji klientów oraz budowanie świadomości społecznej wokół sprawy.
  • Egzekucja orzeczeń: Po uzyskaniu korzystnych wyroków sądowych w ramach pozewm zbiorowych, zapewniamy klientom wsparcie w procesie egzekucji orzeczeń. Dążymy do odzyskania należnych świadczeń lub odszkodowań na rzecz grupy osób poszkodowanych.