think

Know-how

Nasza grupa prawna specjalizuje się w ochronie i zarządzaniu know-how – cenną i często niedocenianą formą własności intelektualnej. Wiemy, że unikalne wiedzy i doświadczenie to kluczowe atuty każdego przedsiębiorstwa. Dlatego nasza usługa jest skoncentrowana na pomocy firmom w identyfikacji, ochronie i komercjalizacji ich know-how.

Nasza ekipa doświadczonych prawników doradza w zakresie strategii ochrony know-how, w tym sporządzania umów o zachowaniu poufności, umów licencyjnych, a także w zakresie procedur wewnętrznych służących ochronie cennych informacji. Dodatkowo, reprezentujemy naszych Klientów w sporach dotyczących naruszenia tajemnic handlowych.

Nasza wiedza i doświadczenie pozwalają nam dostarczyć naszym Klientom skuteczne i praktyczne rozwiązania, które pomagają im w maksymalizacji wartości ich know-how i zapewnieniu konkurencyjnej przewagi na rynku.

  • Doradztwo prawne w zakresie własności intelektualnej: Zapewniamy klientom kompleksowe doradztwo prawne dotyczące ochrony i zarządzania ich know-how. Pomagamy w rejestracji i ochronie znaków towarowych, patentów, praw autorskich i innych form własności intelektualnej.
  • Opracowywanie i wdrażanie procedur: Pomagamy klientom w opracowywaniu i wdrażaniu procedur związanych z gromadzeniem, zabezpieczaniem i przechowywaniem know-how. Dostarczamy rekomendacje dotyczące najlepszych praktyk w zarządzaniu wiedzą i ochronie poufnych informacji.
  • Umowy licencyjne i transfer know-how: Przygotowujemy umowy licencyjne, umowy transferu know-how oraz umowy o poufności, które umożliwiają klientom zarządzanie i wykorzystywanie ich know-how w ramach strategicznych partnerstw biznesowych.
  • Szkolenia i warsztaty: Organizujemy szkolenia i warsztaty dla klientów, dotyczące zarządzania i ochrony know-how. Dostarczamy praktyczną wiedzę na temat gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania know-how w celu zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności.
  • Rozwiązywanie sporów: Reprezentujemy klientów w sporach związanych z naruszeniem know-how, umowami licencyjnymi i innymi aspektami ochrony własności intelektualnej. Dążymy do osiągnięcia rozstrzygnięć korzystnych dla naszych klientów.