monetization

Prawa autorskie

Nasza grupa prawna oferuje kompleksowe usługi w zakresie praw autorskich, dostarczając profesjonalnego wsparcia w zakresie ochrony, zarządzania i egzekwowania praw autorskich. Reprezentujemy twórców, artystów, wydawców, producentów oraz inne podmioty w sektorze kreatywnym.

Zapewniamy porady i pomoc prawą na każdym etapie procesu twórczego – od momentu powstania dzieła, przez negocjacje umów licencyjnych, aż po egzekwowanie praw w razie naruszeń. Nasz zespół prawników specjalizujących się w prawie autorskim ma za sobą lata doświadczenia, co pozwala nam skutecznie poruszać się w skomplikowanym świecie praw autorskich.

Rozumiemy, że twoje prace są cenne i zasługują na ochronę. Dlatego zobowiązujemy się do zapewnienia ochrony prawnej, która umożliwia Ci bezpieczne korzystanie i czerpanie korzyści z twojej twórczości.

  • Doradztwo w zakresie praw autorskich: Udzielamy klientom kompleksowego doradztwa prawno-autorskiego, dotyczącego ochrony i wykorzystywania ich utworów autorskich. Pomagamy w określeniu zasięgu praw autorskich oraz w egzekwowaniu tych praw.
  • Rejestracja i ochrona praw autorskich: Pomagamy klientom w rejestracji ich utworów autorskich i innych przedmiotów praw autorskich, zapewniając im oficjalną ochronę prawną. Doradzamy również w przypadkach naruszeń praw autorskich i podejmujemy działania prawne w celu ochrony interesów klienta.
  • Opracowywanie umów licencyjnych i transferu praw autorskich: Przygotowujemy umowy licencyjne, które umożliwiają klientom wykorzystywanie ich utworów autorskich przez inne podmioty. Pomagamy również w negocjacjach dotyczących transferu praw autorskich między stronami.
  • Doradztwo dotyczące wykorzystywania utworów autorskich: Doradzamy klientom w zakresie legalnego wykorzystywania utworów autorskich innych autorów. Oferujemy informacje na temat zasad prawnych i wymogów formalnych, które należy spełnić, aby uniknąć naruszenia praw autorskich.
  • Rozwiązywanie sporów w zakresie praw autorskich: Reprezentujemy klientów w sporach sądowych i pozasądowych dotyczących naruszenia praw autorskich. Dążymy do ochrony interesów klienta i dochodzenia roszczeń z tytułu naruszeń praw autorskich.