scale

Sprawy rodzinne

Prawo rodzinne dotyczy szerokiego spektrum kwestii związanych z rodziną, małżeństwem, opieką nad dziećmi, rozwodami i innymi sprawami osobistymi. Wiemy, że sprawy rodzinne są często emocjonalnie i osobowo ważne, dlatego oferujemy naszym klientom indywidualne i wrażliwe podejście, zapewniając profesjonalne doradztwo prawne w tym delikatnym obszarze.

Nasi prawnicy posiadają bogate doświadczenie w obszarze prawa rodzinnego i są w stanie doradzić w różnorodnych sprawach rodzinnych, w tym:

  • Rozwody i separacje: Pomagamy naszym klientom w procesach rozwodowych i separacyjnych. Zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne dotyczące podziału majątku, ustalenia alimentów, opieki nad dziećmi, ustalania władzy rodzicielskiej oraz innych związanych z rozwodem kwestii.
  • Opieka i władza rodzicielska: Doradzamy w sprawach związanych z opieką i władzą rodzicielską nad dziećmi. Pomagamy ustalić warunki dotyczące kontaktów z dziećmi, w tym ustalanie harmonogramów, decyzji dotyczących wychowania i edukacji, a także reprezentację prawno-rodzicielską w sądowych postępowaniach.
  • Alimenty i obowiązki alimentacyjne: Zapewniamy wsparcie w kwestiach związanych z ustalaniem alimentów dla dzieci i byłych małżonków. Pomagamy w negocjacjach, dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych, zmianie wysokości alimentów oraz egzekucji należności alimentacyjnych.
  • Umowy małżeńskie i intercyzy: Oferujemy doradztwo w zakresie zawierania umów małżeńskich i intercyz, które pomagają regulować kwestie majątkowe, dziedziczenie i inne prawa i obowiązki małżeńskie.
  • Mediacje i alternatywne metody rozwiązywania konfliktów: Staramy się promować rozwiązania pozasądowe, takie jak mediacje i negocjacje, jako skuteczne metody rozwiązywania konfliktów rodzinnych. Zapewniamy profesjonalne wsparcie w tych procesach, dążąc do osiągnięcia porozumienia i rozwiązania konfliktu w sposób harmonijny i zgodny z interesami wszystkich stron.

Naszym celem jest zapewnienie naszym klientom w obszarze prawa rodzinnego kompetentnej i empatycznej obsługi prawnej, która uwzględnia indywidualne potrzeby i dąży do osiągnięcia rozwiązań, które służą dobru rodziny. Zaufaj nam, aby uzyskać wsparcie w trudnych sprawach rodzinnych i ochronić swoje prawa i interesy.

flaw

Przykładowe sprawy

Ubezwłasnowolnienie

Klient zwrócił się do nas z prośbą o unieważnienie testamentu, który w ocenie klienta został spisany pod wpływem groźby. W toku procesu powołaliśmy biegłych z zakresu psychiatrii oraz psychologii, których opinia pomogła nam ustalić prawdopodobny stan spadkodawcy w chwili spisywania testamentu. Sąd przychylił się do naszej argumentacji i unieważnił testament.

Powiązani specjaliści

Gdańsk, Poland