divorce(1)

Stwierdzenie nieważności ślubu kościelnego

Nasza grupa prawna oferuje kompleksowe usługi prawne związane z unieważnieniem związku małżeńskiego przed sądem kościelnym. Dysponujemy doświadczeniem i wiedzą niezbędną do skutecznego prowadzenia tego specyficznego typu spraw.

Pomagamy klientom w przygotowaniu niezbędnych dokumentów, sformułowaniu zarzutów oraz reprezentacji w postępowaniu przed sądem kościelnym. Rozumiemy, że proces unieważnienia małżeństwa jest dla wielu osób nie tylko sprawą prawną, ale również osobistym wyzwaniem. Dlatego gwarantujemy pełne zaangażowanie, cierpliwość oraz empatię na każdym etapie procesu.

Staramy się, aby nasza pomoc była nie tylko profesjonalna, ale również oparta na głębokim zrozumieniu i szacunku dla sytuacji naszych klientów.

 • Doradztwo prawne w sprawach nieważności ślubu kościelnego
  Udzielamy klientom kompleksowego doradztwa prawno-kanonicznego dotyczącego możliwości stwierdzenia nieważności ślubu kościelnego, analizując podstawy prawne i oceniając szanse powodzenia sprawy.
 • Analiza dokumentów i dowodów
  Przeprowadzamy analizę dokumentów i dowodów, które mogą potwierdzić okoliczności, w których zawarty został ślub kościelny, w celu ustalenia, czy istnieją podstawy do stwierdzenia nieważności.
 • Przygotowanie i składanie wniosków o stwierdzenie nieważności
  Pomagamy klientom w przygotowaniu kompletnych wniosków o stwierdzenie nieważności ślubu kościelnego oraz w ich składaniu do właściwej instytucji kościelnej.
 • Reprezentacja w postępowaniu kanonicznym
  Reprezentujemy klientów w postępowaniu kanonicznym dotyczącym stwierdzenia nieważności ślubu, zapewniając profesjonalną reprezentację i obronę ich interesów.