property(1)

Spory dotyczące nieruchomości

Niezależnie od skomplikowania sprawy, nasi prawnicy dysponują doświadczeniem i wiedzą, by pomóc naszym klientom skutecznie zaspokoić ich interesy. Dzięki gruntownemu zrozumieniu prawa nieruchomości, zajmujemy się sprawami dotyczącymi praw własności, konfliktów granicznych, sporów najemców i wynajmujących, a także problemów z tytułem własności.

Nasze podejście jest proaktywne, zorientowane na rozwiązania, a naszym celem jest unikanie sądowych sporów poprzez skuteczne negocjacje.

Jeśli jednak konieczne jest dochodzenie roszczeń sądowych, nasza kancelaria ma niezbędne umiejętności i doświadczenie, by zapewnić naszym klientom najlepszą możliwą reprezentację.

  • Doradztwo prawne w sprawach nieruchomości: Zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne związane z nieruchomościami, w tym analizę prawno-ekonomiczną, interpretację umów, ocenę ryzyka, sporządzanie opinii prawnych oraz reprezentowanie klientów w negocjacjach.
  • Spory dotyczące praw własności: Reprezentujemy klientów w sporach dotyczących praw własności nieruchomości, takich jak spory o tytuł własności, granice działek, prawa do korzystania z nieruchomości, spory sąsiedzkie i inne.
  • Spory najmu i dzierżawy: Pomagamy w rozwiązywaniu sporów związanych z umowami najmu i dzierżawy nieruchomości, takich jak niewłaściwe korzystanie z nieruchomości, nieuiszczenie czynszu, wypowiedzenie umowy i inne.
  • Spory deweloperskie: Reprezentujemy klientów w sporach z deweloperami dotyczących nieruchomości, takich jak opóźnienia w realizacji inwestycji, wady wykonawstwa, rozwiązanie umowy i inne.
  • Spory związane z transakcjami nieruchomościowymi: Pomagamy w rozwiązywaniu sporów związanych z transakcjami nieruchomościowymi, takimi jak nieważność umowy, naruszenie warunków transakcji, zobowiązania sprzedającego lub nabywcy i inne.