handcuffs

Sprawy karne

Specjalizujemy się w obszarze prawa karnego i oferujemy wysokiej jakości usługi prawne w zakresie obrony w sprawach karnych. Rozumiemy, że oskarżenie o popełnienie przestępstwa jest sytuacją niezwykle trudną i stresującą dla naszych klientów. Dlatego zapewniamy profesjonalne wsparcie i reprezentację prawna, aby skutecznie bronić praw i interesów naszych klientów w postępowaniach karnych.

Nasi doświadczeni prawnicy posiadają dogłębną wiedzę i doświadczenie w zakresie prawa karnego oraz procedur sądowych. Nasze usługi prawne w obszarze prawa karnego obejmują:

  • Obrona w sprawach karnych: Oferujemy kompleksową obronę naszych klientów w sprawach karnych, począwszy od postępowania przygotowawczego aż po etapy sądowe. Zapewniamy reprezentację prawna w przypadku różnych przestępstw, takich jak przestępstwa przeciwko mieniu, przestępstwa narkotykowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, oszustwa, przestępstwa gospodarcze i wiele innych.
  • Doradztwo i analiza prawna: Świadczymy usługi doradcze w zakresie prawa karne. Oferujemy naszym klientom wsparcie w zrozumieniu postawionych zarzutów, analizujemy dowody, oceniamy mocne i słabe strony sprawy oraz opracowujemy strategie obrony. Działamy w najlepszym interesie naszych klientów, zapewniając im rzetelne doradztwo i wyjaśnienia prawne.
  • Reprezentacja w postępowaniu sądowym: Zapewniamy reprezentację naszych klientów w postępowaniu sądowym. Skutecznie broniąc ich praw i interesów, przedstawiamy argumenty, przeprowadzamy przesłuchania świadków, analizujemy dowody i podejmujemy odpowiednie kroki procesowe. Dążymy do osiągnięcia korzystnego rozstrzygnięcia dla naszych klientów.
  • Negocjacje i porozumienia: W sytuacjach, gdy to możliwe i zgodne z interesem klienta, podejmujemy starania o negocjacje i osiągnięcie porozumienia z drugą stroną. Dążymy do znalezienia rozwiązania, które minimalizuje skutki prawne i służy najlepiej interesom naszych klientów.
  • Apelacje i środki odwoławcze: W przypadku niekorzystnych wyroków sądowych, świadczymy usługi w zakresie apelacji i środków odwoławczych. Analizujemy możliwości odwoławcze, przygotowujemy dokumentację i reprezentujemy klientów w kolejnych instancjach sądowych.

Naszym celem jest zapewnienie naszym klientom w obszarze prawa karnego skutecznej obrony prawnej, ochrony ich praw i interesów oraz minimalizacji konsekwencji prawnych. Zaufaj nam, aby uzyskać profesjonalne wsparcie w sprawach karnych i zapewnić sobie rzetelną reprezentację w trudnych sytuacjach prawnych.

fingerprint-255897_1280

Przykładowe sprawy

Zakaz prowadzenia pojazdów

Klient został oskarżony o popełnienie przestępstwa w ruchu drogowym. Zwrócił się do nas z prośbą o pomoc w celu uniknięcia środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. Sąd przychylił się do wniosku i uznając klienta winnym popełnionych czynów, skazał go na karę grzywny jednocześnie nie stosując środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów.

Powiązani specjaliści

Gdańsk, Poland