people

Reprezentacja pokrzywdzonych

Nasza grupa prawna oferuje wszechstronne wsparcie prawne dla osób pokrzywdzonych. Reprezentujemy klientów, którzy doświadczyli krzywdy w wyniku różnych form przestępstw, starając się o uzyskanie dla nich sprawiedliwości oraz należnego odszkodowania.

Nasza reprezentacja obejmuje pomoc na każdym etapie postępowania, od zgłoszenia przestępstwa, poprzez reprezentację w sądzie, aż po pomoc w egzekwowaniu wyroków. Rozumiemy, jak traumatycznym doświadczeniem może być bycie pokrzywdzonym w przestępstwie, dlatego nasi prawnicy pracują z empatią i pełnym zrozumieniem.

W każdej sprawie, naszym głównym celem jest ochrona praw i interesów naszych klientów, oraz zapewnienie im bezpieczeństwa i wsparcia w trudnym czasie.

 • Pomoc prawna dla pokrzywdzonych
  Udzielamy kompleksowej pomocy prawnej osobom, które stały się ofiarami przestępstw lub naruszeń ich praw, zapewniając wsparcie w związku z dochodzeniem swoich roszczeń i ochroną swoich interesów.
 • Reprezentacja w postępowaniu karnym
  Reprezentujemy pokrzywdzonych w postępowaniach karnych jako pełnomocnicy, zapewniając im profesjonalną reprezentację i obronę ich praw przed sądem.
 • Dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień
  Pomagamy pokrzywdzonym w dochodzeniu odszkodowań i zadośćuczynień za doznane szkody, ból, cierpienie lub utracone korzyści, zarówno w drodze negocjacji, jak i poprzez prowadzenie postępowań sądowych.
 • Pomoc w uzyskaniu ochrony prawnej
  Oferujemy wsparcie pokrzywdzonym w uzyskaniu ochrony prawnej, takiej jak nakazy sądowe, zakazy kontaktu czy nakaz opuszczenia miejsca zamieszkania, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i uniknięcia dalszego naruszania praw.