transportation

Transport i logistyka

Specjalizując się w prawie transportowym i logistycznym, oferujemy kompleksowe usługi dla firm z branży transportowej i logistycznej. Nasi specjaliści doradzają w sprawach związanych z kontraktami przewozowymi, przepisami dotyczącymi ładunków i bezpieczeństwa, a także z problemami związanymi z ubezpieczeniem towarów i odpowiedzialnością za opóźnienia.

Pracujemy blisko z klientami, aby pomóc im negocjować umowy, radzić sobie z przeszkodami regulacyjnymi i rozwiązywać spory. Dodatkowo, nasza praktyka obejmuje obszar prawny dotyczący magazynowania, dystrybucji oraz wszelkiego rodzaju przewozów: morskich, lotniczych, kolejowych i drogowych.

Jesteśmy zaangażowani w przyspieszanie biznesu, pomagając poruszać się po skomplikowanym krajobrazie prawnym branży transportowej i logistycznej.

  • Doradztwo w zakresie transportu: Zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne w dziedzinie transportu, w tym doradztwo w zakresie regulacji prawnych dotyczących transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i morskiego. Pomagamy w interpretacji przepisów, uzyskiwaniu licencji i zezwoleń, a także w rozwiązywaniu problemów związanych z transportem.
  • Umowy transportowe: Przygotowujemy umowy transportowe dla naszych klientów, takie jak umowy spedycyjne, umowy przewozowe, umowy czarterowe i inne umowy związane z usługami transportowymi. Doradzamy w negocjacjach umownych oraz reprezentujemy naszych klientów w sporach związanych z umowami transportowymi.
  • Ochrona interesów w zakresie logistyki: Zapewniamy wsparcie prawne w zakresie logistyki, w tym doradztwo w zakresie umów logistycznych, zarządzanie łańcuchem dostaw, ubezpieczenia transportowe, odpowiedzialność za usługi logistyczne i inne kwestie związane z działalnością logistyczną.
  • Postępowania administracyjne i regulacyjne: Reprezentujemy klientów w postępowaniach administracyjnych i regulacyjnych związanych z transportem i logistyką. Oferujemy wsparcie w uzyskiwaniu zezwoleń, licencji, rejestracji pojazdów i innych kwestiach regulacyjnych dotyczących sektora transportowego.
  • Rozwiązywanie sporów: Oferujemy usługi w zakresie rozwiązywania sporów związanych z transportem i logistyką. Reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych, arbitrażowych i mediacji. Pomagamy w dochodzeniu roszczeń, negocjacjach ugodowych, rozstrzyganiu sporów umownych i innych kwestiach prawnych związanych z transportem i logistyką.