secure-data

Ochrona danych i bezpieczeństwo

Nasza grupa prawna specjalizuje się w zapewnianiu obszernych usług prawnych w zakresie ochrony danych i bezpieczeństwa. Oferujemy wszechstronne doradztwo prawne dotyczące przepisów dotyczących prywatności i ochrony danych, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym, takich jak RODO.

Nasza usługa obejmuje doradztwo w zakresie zgodności z przepisami o ochronie danych, jak również reprezentację w sporach dotyczących naruszeń danych. Pomagamy firmom w przeglądzie i rozwoju polityk i procedur związanych z ochroną danych, audytach bezpieczeństwa, a także w prowadzeniu szkoleń dla pracowników.

Rozumiemy techniczne aspekty cyberbezpieczeństwa i jesteśmy w stanie doradzić klientom w kwestiach związanych z zarządzaniem ryzykiem i planowaniem odpowiedzi na incydenty. Bez względu na to, czy prowadzisz firmę technologiczną, czy firmę z sektora tradycyjnego, jesteśmy przygotowani, aby pomóc zabezpieczyć dane i interesy.

 

  • Audyt zgodności RODO: Przeprowadzamy kompleksowe audyty, oceniając zgodność działalności firm z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO). Analizujemy procesy gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych, a także wdrażamy odpowiednie procedury i polityki zabezpieczające dane osobowe.
  • Polityki i procedury ochrony danych: Pomagamy w opracowaniu polityk i procedur ochrony danych, które spełniają wymogi RODO. Tworzymy dokumentację, która uwzględnia praktyki najlepsze w zakresie ochrony danych, zarządzania ryzykiem i reagowania na incydenty związane z naruszeniem danych.
  • Ocena ryzyka i zarządzanie incydentami: Przeprowadzamy ocenę ryzyka związanego z ochroną danych osobowych oraz opracowujemy plany zarządzania incydentami. W przypadku naruszenia danych, świadczymy usługi reagowania na incydenty, w tym śledzenia, powiadamiania klientów i organów regulacyjnych, oraz przywracania integralności danych.
  • Szkolenia z ochrony danych: Organizujemy szkolenia dla pracowników na temat ochrony danych osobowych, zgodności z RODO i praktyk bezpiecznego przetwarzania danych. Pomagamy podnieść świadomość pracowników w zakresie odpowiedzialności związanej z ochroną danych oraz minimalizowania ryzyka związanego z naruszeniem danych.
  • Outsourcing inspektora ochrony danych (IOD): Świadczymy usługi outsourcowania Inspektora Ochrony Danych (IOD) dla firm, które nie mają możliwości zatrudnienia wewnętrznego IOD. Nasz zespół ekspertów zapewnia wsparcie w zakresie ochrony danych, monitorowania zgodności z przepisami, prowadzenia szkoleń oraz koordynacji działań związanych z ochroną danych osobowych.