data-transformation

Transformacja cyfrowa i nowe technologie

Nasza grupa prawna oferuje kompleksowe usługi prawne dla firm podążających drogą cyfrowej transformacji i implementacji nowych technologii.

Rozumiemy dynamikę rynku technologicznego i śledzimy najnowsze trendy, aby pomóc naszym klientom adaptować się do zmieniającego się krajobrazu prawnego i technologicznego. Wspieramy firmy we wszystkich aspektach procesu transformacji cyfrowej, od oceny zgodności technologii z prawem, poprzez negocjacje i przygotowanie umów technologicznych, po doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem.

Nasza wiedza obejmuje obszary takie jak blockchain, AI, big data, cloud computing i IoT. Zajmujemy się również regulacjami dotyczącymi prywatności danych i cyberbezpieczeństwa. Gwarantujemy, że obsługiwane przez nas firmy będą odpowiednio zabezpieczone i gotowe na wyzwania cyfrowej przyszłości.

  • Doradztwo w zakresie transformacji cyfrowej: Pomagamy klientom w planowaniu i realizacji transformacji cyfrowej ich organizacji. Analizujemy ich obecne procesy biznesowe i technologiczne, identyfikujemy obszary wymagające optymalizacji, doradzamy w wyborze odpowiednich narzędzi i technologii cyfrowych oraz wspieramy w wdrażaniu zmian.
  • Ochrona własności intelektualnej: Doradzamy klientom w zakresie ochrony ich własności intelektualnej w kontekście nowych technologii. Pomagamy w rejestracji patentów, znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Przeprowadzamy analizy prawne, negocjujemy umowy licencyjne i wspieramy klientów w egzekwowaniu ich praw.
  • Prawo technologiczne i regulacje: Zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne związane z nowymi technologiami, takimi jak sztuczna inteligencja, blockchain, Internet rzeczy (IoT) itp. Pomagamy klientom w zrozumieniu i dostosowaniu się do regulacji związanych z danymi osobowymi, prywatnością, ochroną danych, cyberbezpieczeństwem i innymi aspektami prawnymi związanymi z nowymi technologiami.
  • Umowy dotyczące nowych technologii: Sporządzamy i negocjujemy umowy związane z nowymi technologiami, takie jak umowy o dostawę oprogramowania, umowy o usługi chmurowe, umowy IT, umowy o utrzymanie systemów informatycznych itp. Zapewniamy kompleksowe wsparcie prawne w negocjacjach kontraktów, analizie ryzyka i zabezpieczeniach dla naszych klientów.
  • Compliance i ochrona danych: Pomagamy klientom w spełnieniu wymogów związanych z ochroną danych osobowych, prywatnością, bezpieczeństwem informacji oraz przepisami związanymi z nowymi technologiami. Zapewniamy audyty zgodności, opracowujemy polityki i procedury związane z ochroną danych, doradzamy w zarządzaniu ryzykiem i reagowaniu na incydenty związane z danymi.